Matchning - utbilda efterfrågad arbetskraft

 Vår målsättning är att företagens behov av utbildad arbetskraft snabbt ska matchas med arbetssökande som får rätt utbildning. Alltför många går arbetslösa idag, samtidigt som företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Metoden för att nå matchning är ett nära samarbete mellan skola, näringsliv och vuxenutbildning, samt fler collegevarianter som exempelvis vård- och teknikcollege.


De som står långt från arbetsmarknaden och är långtidsarbetslösa är i behov av olika stödåtgärder. Arbetsmarknadsutbildningarna har visat sig kunna ha positiva effekter för långtidsarbetslösa. Vår målsättning är att Östergötland ska ha lägst antal långtidsarbetslösa i landet i förhållande till folkmängd. Metoder för att nå dit är att alla har kommit in i arbetsmarknadsutbildning samt anställningsstöd inom ett år efter påbörjad arbetslöshet. Istället för Fas 3 kan exempelvis extratjänster vara ett bra alternativ. Dessutom krävs ett gemensamt ansvar från coachningsföretag, arbetsförmedling, vuxenutbildning och individen för att det är rätt utbildning som genomförs och att det finns jobb efter att utbildningen slutförts. Vi ser gärna försök med arbetsförmedlingar i en annan regi. Det skulle exempelvis kunna vara arbetsförmedlingar drivna av en kommun, en bransch eller fackliga organisationer.Vi vill också införa ett regionalt innovationsråd där företag, myndigheter och universitet kan mötas för att tillsammans stärka konkurrenskraften och förmåga att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer.

• Prova Östergötland som pilotlän för arbetsförmedlingar i alternativ regi
• Öka insatserna på utbildning inom bristyrken
• Ett regionalt innovationsråd ska bildas 

 

Till Näringslivspolitiskt program >>

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-20 10:32