Nya och expansiva branscher

 Fler jobb skapas genom växande företag i kombination med att det finns tillgång till rätt kompetens. Kunskap och utbildning utgör också grunden för nya idéer som kan omvandlas till arbetstillfällen. Politiska mål och beslut kan skapa bättre förutsättningar för fler jobb att växa fram i nya yrkesgrenar och i branscher där jobben kan expandera och bli fler. Några sådana framtidsbranscher som med rätt förutsättningar kan växa och bli än mer bärande av den ekonomiska tillväxten är kultursektorn, medicin, miljöteknik och andra gröna jobb och servicetjänster.

Vi socialdemokrater vill förbättra förutsättningarna och investera i skapandet av nya gröna jobb i Östergötland. Vi vill se en arbetsmarknad präglad av nya klimatsmarta produkter och tjänster som växer fram och exporteras. I vår region har det redan skett en stor omställning på arbetsmarknaden. Många arbetstillfällen inom exempelvis tillverkningsindustrin har försvunnit, men det finns utrymme för en större och mer kunskapsintensiv industriell sektor med betoning på miljö- och klimatsmarta lösningar. Det kräver dock en politisk vilja att ställa om och möta dagens utmaningar genom investeringar som är hållbara också
imorgon.

De hushållsnära servicetjänsterna har blivit allt vanligare förekommande. Fler vita jobb har skapats inom denna bransch. Servicesektorn har en potential att expandera och erbjuda sysselsättning åt ännu fler östgötar.

Genom att bredda ROT-avdraget så det även innefattar flerfamiljshus och allmännyttiga byggnader så skapar vi en efterfrågan på miljörenoveringar, upprustningar och anpassningar även till boende i lägenheter. Det genererar arbetstillfällen, positiva miljöeffekter samt möjlighet för alla i samhället att ta del av ROT.

• Öka stödet till företag som arbetar med klimatsmarta produkter
• Vi vill ha ett centrum i länet, en så kallad inkubator, för nystartade miljövänliga företag, där de kan få stöd och hjälp
• Utvidga ROT till att även innefatta flerfamiljshus och allmännyttiga byggnader

 

 

Till Näringslivspolitiskt program >>

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-20 10:30