Trygghet på arbetsmarknaden

I dagsläget är oron på arbetsmarknaden stor. Hög arbetslöshet, återkommande varsel och lågkonjunktur visar hur viktig tryggheten är för den anställde. Den som tillfälligt ställs utanför arbetsmarknaden ska inte bestraffas, utan åtgärder ska sättas in för att man åter ska komma snabbt i arbete. Det handlar om stöd för kompetensutveckling, så att man återigen är attraktiv på arbetsmarknaden. Det handlar också om att det finns ett system som skapar trygghet under den tid som man behöver ställa om – alltså en väl fungerande trygghetsförsäkring som kan användas under den tid man hamnar utanför arbetsmarknaden.

Under det borgliga regeringsinnehavet har det skett en maktförskjutning på arbetsmarknaden där arbetstagarnas ställning har blivit svagare. Vi vill skapa ordning och reda på arbetsmarknaden genom förstärkt lagstiftning
och förbättrade möjligheter att teckna kollektivavtal.

Kommuner och landsting upphandlar för miljarder varje år. Oftast är priset den avgörande faktorn och det är svårt att som beställare ställa krav på exempelvis schyssta arbetsvillkor. Vid alla typer av upphandlingar ska
köparen kunna sätta kriteriet på kollektivavtal hos säljaren.

• Alla ska ha en väl fungerande omställningsförsäkring
• Möjlighet att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar införs

 

Till Näringslivspolitiskt program >>

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-20 10:50