Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

10 viktiga fokusområden

  • Vikten av ett gott ledarskap
  •  Heltid en rättighet – deltid en möjlighet
  • Trygga anställningar – en frihetsfråga
  • Bra arbetsmiljö ger friska medarbetare och god kvalitet
  • Medarbetarskapet utvecklar
  • Ett jämställt arbetsliv – en självklarhet
  • Kompetensutveckling ska erbjudas alla medarbetare.
  • Lön och tydliga utvecklingsmöjligheter
  • Upphandlingar ska alltid beakta medarbetarnas villkor. 
  • Uppföljning och utvärdering

 

Läs hela programmet här

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-20 11:16