Johan Andersson

Född: 1961
Bor: Motala, Östergötland
Yrke: Underskötare

Jag är anställd på Lasarettet i Motala sedan 1980 och har arbetat fackligt inom Kommunal 1985-1996 som ordförande i sektionen och sekreterare i avdelningsstyrelsen för Kommunal Östergötland.

1996-2006 Kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun
2003-2010 ledamot i Regionförbundet Östsams styrelse
 
I riksdagen kommer jag att arbeta för:
 
  • Att fler unga ska få jobb. Jag vill se en mer rättvis arbetsmarknad och fler heltidsanställningar.
  • Välfärd - jag vill att Sverige ska fortsätta ha en välfärd för alla och som är solidariskt finansierad.
  • Förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Stockholm och Östergötland för att förstärka arbetsmarknaden i länet. Infrastruktur är också en jobbfråga.