Hej!

Jag heter Johan Löfstrand och bor i Linköping. Jag har varit politiskt aktiv sedan tonåren och tycker politik är oerhört spännande. Jag har fått den stora förmånen att sitta i Sveriges riksdag och där arbetar jag mestadels med miljö- och jordbruksfrågor.

Jag sitter i Miljö och jordbruksutskottet. I utskottet så arbetar jag mestadels med kemikaliepolitik, drivmedelsfrågor, och hållbarhetsfrågor men är självklart engagerad i alla miljö och jordbruksfrågor. Ett annat politikområde som jag tycker är spännande är bostadspolitik. Boendet är en viktig del för många människor och därför är det viktigt med bra bostäder, till rimliga kostnader Jag är också politiskt engagerad i Linköping där jag sitter i Tekniska verkens och i Mjärdevi Science parks styrelse.

Vem är jag

Jag föddes 1976 och har vuxit upp i Borensberg, utanför Motala i Östergötland. Det var under min gymnasietid, på Platensskolan i Motala som jag blev politiskt aktiv. Jag hade dessförinnan varit aktiv i ungdom mot rasism men insåg att jag var tvungen att aktivera mig ytterligare för att kunna påverka de orättvisor som jag såg i samhället.

Socialdemokraterna var det självklara valet för mig. Det är det enda parti som har en politik som verkligen kan skapa ett bra samhälle där alla får plats och ingen lämnas utanför.

Efter gymnasiet började jag jobba på Brunneby Musteri, där jag sommarjobbat varje sommar ända sedan högstadiet. Som socialdemokrat var det självklart för mig att gå med facket, vilket blev Livsmedelsarbetareförbundet i mitt fall. Det finns mycket som kan bli bättre ute på arbetsplatserna, och där är facket viktigt. Var och en för sig kan inte förändra särskilt mycket, men tillsammans kan man flytta berg.

På musteriet jobbade jag i drygt två år, med en paus i mitten för att göra lumpen. Efter det blev det en termin på komvux - jag hade bestämt mig för att läsa vidare men behövde läsa upp mina betyg. Jag flyttade till Linköping för att studera på universitetet där jag stannade i fem år. Jag har läst bland annat statsvetenskap, nationalekonomi och statistik och tog examen våren 2002. Det blev en magisterexamen i statistik och en kandidatexamen i nationalekonomi.

Under min första mandatperiod i riksdagen så fick jag möjligheten att sitta i Lagutskottet. Det är ett utskott som mestadels behandlar frågor rörande civilrätt. Det är bland annat äktenskapsfrågor, bolagsrätt och konsumenträtt. Många av frågorna ligger även om man inte kan tro det väldigt nära människor. Några frågor som jag jobbade extra mycket med var könsneutrala äktenskap. Jag arbetade också mycket med regelförenklingar för företag och överskuldsättning.

Under mandatperioden 2006 till 2010 så fick jag förmånen att sitta i civilutskottet. Detta nya utskott var en sammanslagning av Lagutskottet och Bostadsutskottet. Arbetet under föregående mandatperiod har därför berört både civilrättsliga frågor men framför allt bostadspolitik. Vilket är ett politikområde som jag fortsatt att engagera mig inom.