Vad är socialdemokrati för mig

 

Jag är socialdemokrat. Anledningen är i grund och botten att jag ser att det finns orättvisor i samhället som jag vill göra någonting åt. Som socialdemokrat tycker jag att alla människor är lika mycket värda, och därför ska ha samma rättigheter. Alla ska ha rätt till ett bra, värdigt och utvecklande liv. Samtidigt är det viktigt att betona att vi tillsammans har ansvar för samhället och att detta medför ansvar som ibland kan innebära både plikter och skyldigheter.

Socialdemokratin är en rörelse som bygger på jämlikhet, frihet och solidaritet. Jag menar att alla människor ska kunna växa upp och leva i trygghet både i form av en trygg närmiljö men också i form av ekonomisk trygghet. Alla ska ha samma möjligheter i livet oavsett klass, kön eller etnicitet. Med frihet menar jag att man ska kunna utveckla sig själv och aldrig känna sig inlåst varken av sin omgivning eller den position man har i samhället. Alla människor ska ha i stort sett samma möjligheter. Slutligen så handlar solidaritet för mig om att man ska se om sina medmänniskor. Genom att betala skatt så kan staten sedan fördela efter behov och på så sätt skapa en sammanhållning som skapar både trygghet och frihet.