Vad vill jag som riksdagsledamot

 

Bostadspolitiken måste utvecklas

Vi socialdemokrater sitter i opposition och det är ett annorlunda arbete nu jämfört med tidigare, men det ger samtidigt möjlighet att reflektera. Jag ser ett antal stora utmaningar framför mig och det är framför allt det som jag som riksdagsledamot kommer att arbeta med fram till valet 2010. För egen del så är det först och främst bostadspolitiken som måste ses över. Den borliga regeringen monterar så sakteliga ned den sociala bostadspolitik som under årtionden har byggts upp. Detta måste motarbetas men samtidigt så måste en ny bostadspolitik utformas. Samhället har förändrats och människors inställning till bostaden lika så. Därför måste den nya socialdemokratiska bostadspolitiken kunna möta förändringar och samtidigt fortsätta att stå för det grundläggande synsättet, att boendet är en socialrättighet och alla ska ha möjlighet att finna ett gott boende.


Företagens villkor måste ses över

Ett område som jag vill arbeta för och förändra är företagens villkor. Vi socialdemokrater har alltid sett näringslivet som en viktig del i samhällsutvecklingen. Med företag så kommer jobb och med arbetstillfällen kommer välfärd. Detta har varit ett mantra inom svensk socialdemokrati. Men även här förändras samhället, den politik som har drivits har mestadels inriktads på stora företag som har haft många anställda men nu måste de små och medelstora företagen komma i fokus. Det är där framtiden ligger och det är där som många människor i framtiden kommer att arbeta.

När man diskuterar företagens villkor så är det självklar viktigt att se på regler, lagar och tillkämpning men det som jag tror är allra viktigast är att se individen bakom företagen och se vad är hans/hennes behov för att våga och driva sitt företag vidare. Det är tufft att vara förtagare idag och därför behövs ett socialt skyddsnät, stöd, råd och självklart riskkapital. Allt detta och mycket mer är det som får en människa att våga starta och driva ett företag.