Vi sätter jobben först

Publicerad i Corren 28 oktober 2009

Sverige och Östergötland behöver en regering som gör rejäla satsningar för fler jobb i stället för att använda utrymmet i budgeten till skattesänkningar för dem som redan har jobb. Vi behöver fler som jobbar - inte färre. Varje arbetad timme räknas.

Läget i landet är allvarligt. Så även i Östergötland och Linköping. Arbetslösheten i Östergötlands län ligger i dag på nästan 20 000 personer. I september förra året var motsvarande siffra 12 985. För våra ungdomar är läget än värre: ökningen jämfört med september 2008 ligger på drygt 60 procent.

Alliansregeringen sänker skatten med 85 lånade miljarder. Det är ansvarslöst. I Socialdemokraternas budgetalternativ satsas de här miljarderna på jobbskapande initiativ i stället för skattesänkningar. Enligt prognoser skulle våra investeringar i ny grön teknik och kunskapsbaserade branscher skapa 100 000 fler jobb och utbildningsplatser.

Denna vecka håller det socialdemokratiska partiet jobbkongress i Älvsjö. Vi i östgötadelegationen kommer att verka för ökade investeringar i hållbara transporter och infrastruktur. Detta skapar arbetstillfällen och ger samtidigt förbättrade kommunikationer i framtiden. Vi behöver skapa ett nytt transportsystem som i mycket högre grad än i dag bygger på kollektiva färdmedel och på spårbunden trafik. Ett exempel i detta system är Ostlänken.

I stället för att skjuta till de resurser som behövs för infrastrukturinvesteringar vill den borgerliga regeringen ha alltmer av så kallad kommunal medfinansiering. Men det säger vi nej till. Det innebär i praktiken att kommuner, landsting och regioner tvingas till dyrare upplåning för att vara med och finansiera nationella angelägenheter och för att känna sig mer säkra på att viktiga satsningar görs i närområdet. Det är ingen rimlig ordning! Sådana krav på medfinansiering innebär en övervältring av kostnader som urholkar välfärden. I regeringens förslag tas dessutom resurser från skola och vård för att finansiera infrastruktur.

Mitt uppe i lågkonjunkturen och finanskrisen är det nödvändigt att vända utvecklingen och investera för framtiden - så att Sverige står starkare när vi kommer ur lågkonjunkturen. Transporterna står för en stor andel av vår miljö- och klimatpåverkan. Det är hög tid att göra en nationell storsatsning på ett hållbart transportsystem.

Skattesänkningar eller nya jobb? Det är det valet 2010 kommer att handla om. När nu Socialdemokraterna går till jobbkongress har vi prioriteringarna klara - jobben först!

Johan Andersson

Johan Löfstrand

Eva Lindh