Motioner 2005

Under den allmänna motionstiden 2005 lämnade riksdagsledamöterna från Östergötland in 70 motioner. Dessa finns listade nedan.  Om du inte finner vad du söker eller vill se motioner per ledamot kan du enkelt klicka på ledamotens namn och få upp samtliga motioner som denne varit med att lämna in.

Respektive ledamots motioner:

Billy GustafssonSonia KarlssonAnne Ludvigsson
Johan LöfstrandLouise MalmströmBerndt Sköldestig
Conny Öhman

Samtliga Motioner:

s3200 Förbättra läs- och skrivsvårigheter, Johan Löfstrand mfl.  s3200.doc

s3202 Turismen, en framtidsbransch, Johan Löfstrand   s3202.doc

s3203 Ökad hörselvård till kvinnor i arbetslivet, Billy Gustafsson s3203.doc

s3204 Strategi för avskaffande av hemlösheten, Billy Gustafsson  s3204.doc

s3206 Straffsanktionerna vid trafikbrott, Billy Gustafsson  s3206.doc

s3207 Straffpåföljderna vid brott mot kvinnor och barn, Billy Gustafsson s3207.doc

s3208 Reglering av tandvårdsavgifterna, Billy Gustafsson s3208.doc

s3209 Tillämpningen i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, Billy Gustafsson och Johan Löfstrand s3209.doc

s3211 Hela befolkningens möjlighet till användande av IT, Billy Gustafsson s3211.doc

s3212 Ny bättre skola för hörselskadade barn, Billy Gustafsson  s3212.doc

s3213 Medel för medfinansiering av EU-projekt, Billy Gustafsson s3213.doc

s3214 Förändrad lagstiftning mot svartekonomin, Billy Gustafsson  s3214.doc

s3215 Förbättra villkor för nämndemän, Billy Gustafsson s3215.doc

s3216 Enhetlig och gemensamma regler för färdtjänsten, Billy Gustafsson  s3216.doc

s3217 Regler för utbetalning av barnbidrag, Billy Gustafsson och Conny Öhman s3217.doc

s3218 Delat vårdbidrag, Billy Gustaffson och Conny Öhman  s3218.doc

s3221 Enhetligt system för hörselhjälpmedel, Billy Gustafsson  s3221.doc

s3222 Reformering av sjukförsäkring för studenter, Billy Gustafsson  s3222.doc

s3223 Kommuners möjlighet att upprätthålla lågstrålade zoner, Sonia Karlsson mfl. s3223.doc

s3224 Omläggning av Riksväg 50 genom Motala, Sonia Karlsson och Berndt  Sköldestig s3224.doc

s3225 Trafiksituationen i Vadstena, Sonia  Karlsson s3225.doc

s3226 Omberg nationalpark  s3226.doc

s3227 Rädda liv (hjärt och lungräddning), Berndt  Sköldestig s3227.doc

s3228 Lämplighetsbedömning vid ansökan om fastighetsreglering, Sonia  Karlsson s3228.doc

s3229 Hur ska vi skydda Östersjön i framtiden, Johan Löfstrand  s3229.doc

s3230 Utvecklande och underhåll av databasen SOFIE,  Louise Malmström mfl.  s3230.doc

s3231 Utseendefixering och könsroller, Louise Karlsson mfl.  s3231.doc

s3232 Riktade informationsinsatser till egenföretagare, Billy Gustafson  s3232.doc

s3233 Statens stöd till idrottsföreningar, Billy Gustafsson och Louise Malmström s3233.doc

s3234 Pilotprojekt för att hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka i arbete, Billy Gustafsson och Louise Malmström  s3234.doc

s3235 Migrationsverkets framtida verksamhet, Louise Malmström och Billy Gustafsson s3235.doc

s3236 Översyn av de skiftande villkoren för landets vägföreningar, Louise Malmström och Billy  Gustafsson s3236.doc

s3237 Översyn av regler för anställning i bemanningsföretag, Louise Malmström mfl.  s3237.doc

s3238 Insemination på lika villkor till rimlig kostnad, Louise Malmström  s3238.doc

s3239 Karensdag, Sonia  Karlsson s3239.doc

s3241 Uppdrag till försäkringskassan, Billy  Gustafsson s3241.doc

s3242 Stärk energiförsörjningen  i Östergötland, Berndt Sköldestig, Billy Gustafsson, Johan  Löfstrand s3242.doc

s3243 Öka möjligheterna att ta sig ur sjukskrivning genom studier, Louise Malmström och Johan Löfstrand s3243.doc

s3244 Bevarande av folkbildningens särart, Louise Malmström mfl.  s3244.doc

s3245 Bevarande av våra musikskatter, Louise Malmström och Billy Gustafsson  s3245.doc

s3246 Ersättning för väntetid vid sjukpenningbesked, Louise Malmström  s3246.doc

s3247 Förändring av antalet socialförsäkringsnämnder, Conny Öhman s3247.doc

s3248 Kommunernas vägar, Johan Löfstrand  s3248.doc

s3249 Föräldraförsäkringen måste bli mer jämställd, Johan Löfstrand och Louise Malmström  s3249.doc

s3250 Förenklade byggprocesser vid infrastrukturinvesteringar, Johan  Löfstrands3250.doc

s3251 Tilläggsdirektiv om införande av republik, Louise Malmström s3251.doc

s3252 Mångfald i media, Louise Malmström  s3252.doc

s3253 Försäkringsdelegationernas arbete,  Conny Öhman  s3253.doc

s3254 Ta tillvara av erfarenheter av SOCSAM i försökskommunerna, Louise Malmström och Billy Gustafsson s3254.doc

s3255 Konsumenternas rätt till ersättningsvara vid reparation, Louise Malmström och Billy Gustafsson s3255.doc

s3256 Hemslöjden, Anne Ludvigsson, LouiseMalmström, mfl.  s3256.doc

s3257 Högre hemslöjdsutbildning till högskolan, Anne Ludvigsson mfl.  s3257.doc

s3258 Resursfördelning av arbetsmarknadsutbildning, Anne Ludvigsson mfl.  s3258.doc

s3259 Rätten till barnomsorg - en viktig del för att få livspusslet att gå ihop!  Anne Ludvigsson s3259.doc

s3260 Religiösa friskolor, Anne Ludvigsson mfl.  s3260.doc

s3261 Kvinnor -  en resurs för fred och konfliktlösning, Anne Ludvigsson mfl.  s3261.doc

s3262 Bessittningsskydd för näringsidkare i andrahandskontrakt, Anne Ludvigsson  s3262.doc

s3263 Bevara glasblåsningstraditionen i Sverige, Johan Löfstrand och Billy Gustafsson  s3263.doc

s3264 E22 i Östergötland, Billy Gustafsson och Louise Malmström  s3264.doc

s3265 Lämplig lokalisering av ny myndighet, Billy Gustafsson s3265.doc

s3266 Öka mångfalden inom den statliga sektorn, Billy Gustafsson s3266.doc

s3268 Nolltolerans mot hedersrelaterat våld, Anne Ludvigsson, mfl  s3268.doc

s3269 Genuspedagoger i förskolan och skolan, Anne Ludvigsson, mfl.  s3269.doc

s3270 Lika villkor för inackorderingsbidrag oavsett huvudman, Anne Ludvigssonmfl.  s3270.doc

s3271 Avpersonifierade ansökningar på statliga arbetsplatser, Louise Malmström s3271.doc

s3272 Unga kvinnors rätt till sekretess vid abort, Louise Malmström mfl.  s3272.doc

s3273 Telefonförsäljning, Sonia Karlsson mfl. s3273.doc

s3274 Omprövning av fastställd dagsförtjänst, Sonia Karlsson s3274.doc

s3275 Långsiktigt öka språkförståelsen i Norden, Berndt Sköldestig  s3275.doc

s3276 Äldre kvinnors ekonomiska situation och möjlighet till ett bra åldrande, Anne Ludvigsson  s3276.doc

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-03-19 19:25