Parentation

1 § Parentation

Anf. 1 TALMANNEN:

Ärade riksdagsledamöter! Berndt Sköldestig har lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Vi saknar en god vän och en fin arbetskamrat. 

Berndt föddes 1944 i Valdemarsviks församling. Efter realskolan följde han sin far i spåren och utbildade sig till rörmontör, eller rörkrökare som han själv sade. Det blev hans yrke under 60- och halva 70-talet. 

Han kom alltså från ett arbetarhem och började arbeta politiskt för Socialdemokraterna redan i ungdomsåren. Han blev även snabbt fackligt aktiv och var tidigt engagerad i miljöfrågorna. 
Från mitten av 70-talet till mitten av 90-talet arbetade Berndt som mätningsman på Svenska Byggnadsarbetareförbundet, ombudsman på ABF och föreståndare för Folkets Hus i Mjölby. Bland hans många uppdrag kan nämnas att han satt med i den socialdemokratiska partistyrelsen, var ordförande i dess partidistrikt, i arbetarkommunen och i Bostadsbolaget i Mjölby. 

Berndt Sköldestig kom in i riksdagen 1996. Han var suppleant i jordbruks-, utbildnings- försvars- och trafikutskotten, och han blev ledamot i försvarsutskottet 2001. Han var särskilt engagerad i försvarsindustrifrågor och infrastrukturfrågor. På det regionala planet drev han till exempel att flygskolan på Malmen etablerades och att Kvarn, en utbildningsplats för armén i Motala kommun, utvecklades. Han var även engagerad i Saab och Ostlänken. 

Berndt Sköldestig var sedan 1998 en aktiv ledamot av Nordiska rådet. Han var en hängiven nordist – ett intresse som hade sitt ursprung i fackföreningsrörelsen och i folkbildningsarbetet. 
Det var därför naturligt att Berndt kom att arbeta med medborgar- och konsumentfrågor inom Nordiska rådet. I oktober förra året valdes han till vice ordförande i välfärdsutskottet. 
Även det nordiska ungdomssamarbetet hade en vän i Berndt Sköldestig. Vid det stora internationella ungdomsmötet i Moss 2005 talade Berndt om att fred och försoning börjar hos oss själva. Han såg i det utvecklade nordiska samarbetet en modell som var av betydelse långt utanför Nordens gränser. 

På sin fritid åkte Berndt ut med sin lilla plastbåt och älskade att fiska, gärna tillsammans med sönerna eller barnbarnen. Hade han tur fick han en abborre som han tillagade med stor entusiasm. Han var road av matlagning och samlade gärna släkt och vänner runt grytorna. 
Det är så vi minns Berndt, lika engagerad och trygg i allt han företog sig, vare sig det gällde det socialdemokratiska partiet, politiken eller matlagningen. Han var varm, go och generös, särskilt med sin egen person och sin egen tid. ”Det ordnar sig” och ”det fixar jag” var kanske de två uttryck som man hörde Berndt säga oftast. Han hade även stor respekt för sina meningsmotståndare och försökte hitta kompromisser om det gick. 

Han fanns med överallt och var en mittpunkt – utan åthävor. Han sparade sig aldrig när det gällde andra, vare sig det handlade om att fiska med barnbarnen eller hålla kontakt med helikopterflottiljen. 

Våra tankar går idag till Berndt Sköldestigs familj – hans hustru Birgitta, sönerna och barnbarnen. Vi vill uttrycka vår varma medkänsla med de anhöriga och lyser nu frid över hans minne. 

Vi hedrar detta med en stunds tystnad. 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-23 09:43