Mona Sahlin besökte Motala

 
Motala var platsen för dagens politiska händelse. I Motala hamn lade m/s News till inför många åskådare. Motala Arbetarekommun inbjöd besökare till politiska samtal med samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin och IF Metalls ordförande Stefan Löfven.
 
Mona Sahlin samtalar
Från Motala mötte bla kommunalrådet Johan Andersson, bildningsnämndens ordförande Anders Peterson och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ingrid Karlsson upp för att samtala med 100 – talet båtgäster, småföretagare och Motalabor. Jobben, tryggheten och välfärden var de centrala frågor som samtalen kretsade kring.

Under eftermiddagen hade Mona och Stefan en presskonferens om rapporten "Ny teknik som ger grön energi och nya jobb". Sverige är ett föregångsland i energiomställningen. Medvetna satsningar på att minska utsläpp av växthusgaser och ny teknik har redan gett resultat med minskade utsläpp. Vi måste bygga vår energiproduktion på förnybara energikällor, fasa ut miljöfarlig energiproduktion och effektivisera energianvändningen. Mona Sahlin lyfte också fram vindkraften som viktig naturresurs som vi idag inte använder i tillräcklig utsträckning. På samma sätt som jordbruk och skogsbruk kan vi också utveckla vindbruk. Alliansen saknar helt en energi- och miljöpolitik som bygger på en hållbar utveckling.
 
Stefan Löfvén

IF Metalls ordförande Stefan Löfven betonade att rapporten ger ett viktigt budskap till industrin att basindustrin ska ha god tillgång till energi och naturresurser till konkurrenskraftiga priser. Miljöteknik branschen skördar stora framgångar och sysselsätter cirka 100 000 personer idag. Ingen annan exportbransch har så stark utveckling. En satsning på miljöteknik öppnar dörrarna för nya näringar som skapar nya jobb. Motala är bra exempel på hur miljösatsningar både förbättrar miljön och ger förnyelsebara bränslen. Ombyggnaden av reningsverket kommer både förbättra miljön och kunna producera biogas som ska säljas vidare till Svensk biogas. Den gröna omställningen har en enorm potential- i tillväxt, arbetstillfällen och för ett uthålligt samhälle.
Ladda ner hela rapporten här>>
 

Mona Sahlin i Motala

Under dagen bjöd m/s News på glass i hamnen. Ett uppskattat besök för både Motalabor och båtgäster. På grund av vädret blev m/s News kvar i Motala en natt längre än planerat. Tyvärr var vi tvungna att lämna hamnen tidigt på på tisdagmorgon vilket innebar störningar båtgäster i hamnen under arla morgonen. Vi ber om ursäkt detta. Nu går färden vidare mot Lidköping.

Däcksman Bengt Harju
m/s News


 

Läs även AIP

Läs AIP:s artikel om dagen med Mona och IF Metalls ordförande Stefan Löfven
Reportage: Ett skepp lastat med sossar Av: Sofia Cherif  på www.aip.nu

2006-07-18 11:21