Försörjningsstöd i Mjölby och Motala blir fråga till regeringen

Försämringen av Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen har övervältrat kostnader på kommunerna i form av försörjningsstöd. Det innebär att resurser som borde gå till skola, vård och omsorg istället betalas ut som alternativ till sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Därför ställer Johan Andersson frågor till barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) och socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (M).

I min valkrets, Östergötland, har kostnaderna för försörjningsstöd ökat lavinartat p.g.a. den moderatledda regeringens felvända jobbpolitik, skriver Johan Andersson.

Allt fler tvingas söka försörjningsstöd för att klara sin vardag på grund av den moderatledda regeringens försämringar av såväl sjuk- som arbetslöshetsförsäkringen. I t.ex. Mjölby har kostnaderna ökat från 19 mkr/år 2006 till 29, 5 mkr/år 2010, likvärdig beskrivning rapporteras från ett flertal kommuner. I Finspång redovisas att hela 59, 5 % av dem som uppbär försörjningsstöd uppger brist på allmänt försäkringsskydd som orsak.

Johan Andersson har ställt följande två frågor till statsråden:
• Har regeringen någon ambition att förstärka skyddet för den enskilde vid sjukdom- eller arbetslöshet?
• Har regeringen någon ambition att kompensera kommunerna för ökade kostnader p.g.a. övervältring från försäkringssystemet till försörjningsstöd?


Sidan uppdaterades senast: 2011-12-15 11:36