Uttalande Distriktskongressen

2012-05-02

PRESSMEDDELANDE

Socialdemokraterna presenterar vårbudgetmotionen

Idag presenteras Socialdemokraternas ekonomiska vårmotion ”Kunskap och arbete bygger Sverige”. Vi föreslår insatsers som utbildningskontrakt, utbildningsvikariat och sommarjobb mm. Förslaget skulle innebära 9645 sommarjobb i länet och många möjligheter till fler jobb. Mer detaljer om förslagen går att läsa här nedan.

Jobben i centrum
I motionen sätter vi jobben i centrum. Sveriges största tillgång är invånarnas vilja till arbete. Det är förutsättningen för vårt välstånd, och för att vi ska kunna lämna efter oss ett gott samhälle till våra barn. För varje människa är förmågan till egen försörjning nyckeln till att känna sig fri och kunna göra egna livsval.

Arbetslösheten är i dag nästan åtta procent och prognoserna pekar på en fortsatt hög nivå. Allra mest bekymmersamt är den höga ungdomsarbetslösheten och den stigande långtidsarbetslösheten. 70 000 har varit utan jobb i mer än två år och arbetslösheten bland unga är 25 procent. Regeringens politik har nu prövats i sex år, i både hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb.

Nu behövs en ny inriktning på den ekonomiska politiken. Vår politik för fler jobb och växande företag vilar på tre ben:

För det första; Starka offentliga finanser är grunden. Vi tar nu initiativ för att ytterligare stärka upp det finanspolitiska ramverket genom ett mål för sysselsättningen.

För det andra; Det behövs en aktiv näringspolitik för att öka efterfrågan på arbetskraft. Vi ser inte näringslivet som ett särintresse utan som en naturlig samarbetspartner för politiken.

För det tredje; Vi måste genom investeringar i kunskap och kompetens genom hela livet rusta människor så att de kan ta de nya jobb som växer fram.

Sverige ska vara ett av världens mest attraktiva länder för kunskapsintensiva företag Flera av Sveriges viktigaste exportländer i Europa befinner sig i djup ekonomisk kris. Men i andra delar av världsekonomin, inte minst i Asien och delar av Sydamerika, präglas av en fortsatt mycket hög tillväxt. Att befolkningsrika länder som Kina, Indien och Brasilien upplever en dramatisk välståndsökning innebär stora möjligheter för ett land som Sverige.

För att dra nytta av allt det positiva som globaliseringen innebär så krävs politisk handling. Svenska företag ska konkurrera med kunskap. I den stenhårda internationella konkurrensen kan Sverige inte hävda sig med låga löner, lägre kompetens och gårdagens teknik. Vi måste ständigt förbättra oss, stärka våra kunskaper och ligga längst fram i utvecklingen av nya affärsidéer, produkter och tjänster. Vår målsättning är att Sverige ska vara ett av världens mest attraktiva länder för kunskapsintensiva företag.

Våra förslag

 • Utbildningskontrakt
  En av de största barriärerna för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, och då framförallt unga, är att de saknar gymnasiekompetens. Vi vill därför inför ett utbildningskontrakt för de arbetslösa under 25 som vill läsa in gymnasiekompetensen. Kontraktet innebär att den arbetslösa åtar dig att fullfölja utbildningen för att erhålla ekonomiska medel. Dessutom kombineras den med praktik. Det kan vara på deltid eller halvtid.
 • Sommarjobb
  Genom den sk ”Nynäshamnsmodellen” har visat sig väldigt effektiv när det gäller att skapa nya jobb. Den går ut på att alla ungdomar 16-19 som anmäler intresse garanteras sommarjobb inom både den privata sektorn och det offentliga. Arbetsgivarna får en viss ekonomisk ersättning och ungdomarna garanteras minst 3 veckors sommarjobb. Införs modellen i hela landet innebär det 200 000 sommarjobb. I Östergötland skulle det innebära 9645 ungdomar som ges möjlighet att prova på, och få en fot in i, arbetsmarknaden.

  Kommun – Antal unga – Antal sommarjobb
  Ödeshög – 318 – 130
  Ydre – 193 – 79
  Kinda – 591 – 242
  Boxholm – 285 – 117
  Åtvidaberg – 676 – 277
  Finspång – 1124 – 461
  Valdemarsvik – 416 – 171
  Linköping – 7856 – 3221
  Norrköping – 6952 – 2850
  Söderköping – 835 – 342
  Motala – 2332 – 956
  Vadstena – 418 – 171
  Mjölby – 1528 – 626


  Östergötlands län – 23524 – 9645

  Antalen bygger på att samma kvot ungdomar vill ha jobb som i Nynäshamn. Antalet unga är antalet individer 16-19 år.
 • Utbildningsvikariat
  Vi vill erbjuda möjligheten för anställda att kompetenshöja sig. Det gynnar både företagen och individerna. Under tiden en anställd på heltid eller deltid ägnar sig åt att öka sin kompetens tar företaget in en långtidsarbetslös som vikarie. Det kan ge möjligheter för företaget att lära upp en ny person som därefter har goda chanser att få arbete. Samtidigt ges företagen möjlighet att öka utbildningsnivån hos de redan anställda. Företagen erhåller en viss ersättning.
 • Traineeanställningar
  För ungdomar under 25 som är arbetslösa vill vi skapa särskilda traineeanställningar. För att öka kontaktytan mellan högskola och näringsliv samt underlätta snabbare arbetsmarknadsinträde vill vi även skapa traineeanställningar för unga akademiker.
 • Riskkapitalfond
  Vi vill skapa en statlig riskkapitalfond med ett särskilt fokus på investeringar i innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Fonden ska gå in i tidiga utvecklingsfaser och agera tydligt marknadskompletterande.
 • Utvidgad avdragsrätt
  Vi föreslår att företag under ett uppstartsskeende även får göra avdrag för FoU-utgifter (Forskning och Utveckling) mot arbetsgivaravgiften. Det ger nya företag ökade möjligheter att investera i ny teknik och nya metoder.

Andra förslag i vårbudgetmotionen:
 • Ett sysselsättningspolitiskt ramverk.
  Vi vill utveckla det finanspolitiska ramverket med mål ett för sysselsättningen. Hur målet ska definieras är dock en komplicerad fråga som behöver analyseras djupare innan slutligt ställningstagande.
 • Strategisk samverkan
  Vi vill i dialog med näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar för vårt samhälle - både inhemska och globala.
 • Nationell innovationsberedning
  Som ett led i arbetet med att bygga strategisk samverkan föreslår vi även att det inrättas en nationell innovationsberedning. Beredningen ges högsta politiska prioritet och leds av statsministern.
 • Ökade drivkrafter för personer med försörjningsstöd
  I syfte att stödja arbetsinträde föreslår vi en tidsbegränsad skattekreditering för personer med försörjningsstöd som börjar arbeta.
 • En dörr in
  Vi vill i dialog med näringslivet genomföra en kartläggning och analys i syfte att hitta potentialer för att effektivisera och bättre samordna de statligt finansierade riskkapitalinsatserna.
 • Nationell strategi för innovationsupphandling
  Vi anser att det finns starka behov av en nationell strategi för innovationsupphandling. Den offentliga upphandlingen omsätter omkring 500 miljarder kronor per år och borde kunna nyttjas bättre för att driva på förnyelsen av svensk ekonomi.

  För mer information
  Johan Löfstrand 070-201 27 21
  Louise Malmström 070-201 07 36
  Billy Gustafsson 070-677 36 57
  Anna-Lena Sörenson 070-689 89 12
  Johan Andersson 070-559 16 18
  Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Östergötland
Sidan uppdaterades senast: 2012-05-10 11:01