Glöm inte att rapportera

Det är hur enkelt som helst att fixa egna studier, vare sig det handlar om studiecirklar, seminarier eller något annat.

All studiecirkel- och seminarieverksamhet sker i samarbete med studieförbundet ABF. Anledningen till detta är enkel, ju fler studietimmar ABF Östergötland rapporterar in till bildningsförbundet ju mer resurser får de som de i sin tur kan stödja partiets studieverksamhet med. Detta system bygger dock på att vi rapporterar in vår studieverksamhet till ABF.

Idag gör vi mycket verksamhet som vi inte direkt tänker på att det är studieverksamhet men som i allra högsta grad är studier. Ett exempel på detta är när vi bjuder in en person till ett möte som inledningsvis ska prata om ett aktuellt ämne och som sedan mötesdeltagarna får ställa frågor till eller kommentera det som sagts, vips har vi ett studietillfälle som ska rapporteras in till ABF. En bra tumregel är att rapportera in allt till ABF, men om det dyker upp några frågetecken hör gärna av dig till partidistriktets studieombudsman.

Det finns två blanketter för rapportering, ”Föranmälan av kulturarrangemang” och ”Anmälan av studiecirkel eller annan gruppverksamhet”. Socialdemokraterna Östergötland samarbetar även med Marieborgs folkhögskola. Marieborg är en folkrörelseägd folkhögskola som har utbildade lärare med hög kompetens. Marieborg är ofta platsen för partiets utbildningar som ordnas i internatform.

Läs mer om ABF i Östergötland och Marieborgs Folkhögskola

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-08 09:44