Östergötland med omtanke

VÄND UTVECKLINGEN

Många unga mår dåligt och är stressade. Det finns för lite tid för att ta hand om de äldre. Ständiga besparingar anstränger sjukvården och pressar personalen. Med mer resurser kan vi förbättra välfärden och kvaliteten i vården kan höjas. Vi vill skapa en ny och bättre vård för barn och unga som mår psykiskt dåligt. Vi vill se till att hjälpen är tillgänglig och nära.

HELLRE RÄTTVIS VÅRD

Vården för äldre med många sjukdomar måste utvecklas. Med en stark ekonomi kan vi bygga en bättre och mer rättvis vård. Valet handlar om vilken färdriktning vi ska ta tillsammans. Då ställs vår politik för fler jobb och en starkare välfärd mot en politik med orättvisa skattesänkningar och ökade klyftor.

VÄLJ BÄTTRE FÄRDRIKTNING

Du är med och avgör hur vården ska utvecklas i framtiden. Ska orättvisorna minska eller ska de fortsätta öka?

Tillsammans vill vi bygga en bättre och mer rättvis vård. En vård där även de som behöver allra mest hjälp får bästa tänkbara vård, där patienten är viktigast och personalen har tid och möjlighet att göra ett bra jobb. 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-18 15:27