Framtidens Östergötland

Framtidens socialdemokratiska Östergötland är ett Östergötland där människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar och livsprojekt. Vi socialdemokrater vill ha ett Östergötland där människors olikheter inte ses som hinder utan som möjligheter. Möjligheten att genom hela livet välja olika alternativ för boende, arbete och utbildning skall vara stora. Administrativa gränser får aldrig skapa onödiga hinder för människor som vill utforska Östergötlands möjligheter. Vi vill se ett län som utvecklas och där människorna följer med i utvecklingen.  Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att någon lämnas utanför, det gäller individer likväl som delar av vårt län. Alla skall med, så enkelt är det.

Vi är alla olika med olika behov, mål och drömmar i livet. Politiken kan aldrig vara en garant för att ditt liv utvecklas precis som du önskar, det ansvaret har du alltid själv. Däremot kan politiken ge förutsättningar men det slutgiltiga steget tar du alltid själv.

Livskvalitet är något högst individuellt. Politiken kan inte i detalj peka ut vad som är eller skall vara livskvalitet för enskilda människor men politiken kan ge möjligheter och minimera de hinder som finns för att människor skall kunna leva sitt liv efter sin fulla potential. Oavsett historia och nuvarande livssituation ska Östergötland vara ett län för alla att leva och verka i.

  • Östergötland ska vara ett län där människor känner livskvalitet  och  möjlighet att utvecklas.
  • Administrativa gränser får aldrig sätter hinder i vägen för människors utveckling 

Många av de nyttigheter vi har tillgång till i länet i form av industrier, kommunikationer, lärosäten och sjukvård måste mycket mer än i dag ses som nyttigheter till för hela länet. Vi reser mer än i dag och rör oss över allt större ytor för att arbeta eller utbilda oss. Administrativa gränser får aldrig utgöra hinder för människors utveckling och möjligt att förverkliga sina livsprojekt. Som ett resultat av 90-talets krisår har många människor hamnat i utanförskap. Många unga östgötar har aldrig fått möjligheten till arbete och egen inkomst. Det är en av socialdemokratins viktigaste uppgifter att bryta detta utanförskap.

Oavsett i vilken fas av livet du befinner dig eller under vilka omständigheter du lever ska möjligheterna till god livskvalitet finnas. Det kan gälla allt från goda kommunikationer, att kunna studera och bo kvar på hemorten till att få barnomsorg där du själv väljer i länet.

  • Östergötland behöver en näringslivspolitik som utvacklar företag och skapar jobb.
  • Närheten till goda kommunikationer för ökat boende i hela länet.
  • Teknik för att kommunicera och arbeta på distans ska finnas över hela länet.