En god vård för alla östgötar, under hela livet

Även om mycket i vården är bra, finns det också mycket som behöver förbättras. Sjukvården är allt för ofta inte organiserad efter patienternas och medborgarnas behov. Vården behöver bli bättre på att se till den enskilde individens särskilda behov, som inte alltid låter inordna sig inom administrativa gränser.  Den behöver också bli mer hälsofrämjande.

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 16:09