Tandvården

Vi har i Sverige en märklig ordning i sjukvården, i det att tänderna inte räknas som andra delar av kroppen. Vår principiella inställning är att tandvården på sikt ska inordnas i samma regler om avgifter och kostnadsfördelning mellan patienter och sjukvården som annan vård. Detta är i första hand en statlig fråga, då det är riksdagen som fattar beslut om detta. Landstinget har dock en viktig roll som ansvarig för att finansiera barn- och ungdomstandvården, liksom som huvudman för Folktandvården. För oss är det självklart att barn- och ungdomstandvården ska fortsätta att vara avgiftsfri, liksom att vi aktivt ska använda prispolitiken genom Folktandvården för att hålla kostnaden för vuxnas tandvård nere. En princip som tidigare gällt i landstinget var att Folktandvården i Östergötland ska ha avgifter som för de vanligaste åtgärderna ligger i den lägsta tredjedelen i Sverige när man jämför taxorna mellan folktandvården i olika län. Vi vill återgå till denna princip.

En viktig del i landstingets förebyggande arbete handlar också om tandhälsa. Vi vill se mer av riktade insatser gentemot barn i områden med stor ohälsa.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Vi värnar den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.
  • Folktandvården i Östergötland har avgifter som för de vanligaste åtgärderna ligger i den lägsta tredjedelen i Sverige när man jämför olika län.
  • Vi arbetar aktivt och riktat med att främja god tandhälsa för barn med speciellt fokus i områden med stor ohälsa.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:36