En trygg väg i vården

Det handlar om att vägen genom olika delar av vården måste vara trygg. Personer som behöver det ska ha rätt till en egen vårdsamordnare som det är lätt att komma i kontakt med. Det ska vara en rättighet att få en individuell vård- och rehabiliteringsplan där såväl patienten som de anhöriga tydligt kan se vilken vård som planeras samt var och när den ska utföras och vem som är vårdansvarig. Detta är extra viktigt för exempelvis funktionshindrade och kroniker som är i regelbundet och långvarigt behov av vård.

När olika delar av vården, oavsett huvudman, är inblandade i behandlingen ska all information som behövs om patientens behov följa med. På så sätt undviker vi felbehandlingar och felmedicineringar. Ett viktigt verktyg här är att alla delar av sjukvården är anslutna till samma digitala patientjournalsystem.

Tryggheten ligger också i att patienten aldrig slussas runt mellan fler läkare eller annan sjukvårdspersonal än vad som är nödvändigt. Genom en stabil personalsituation och en fast vårdkontakt som har en naturlig koppling till den vårdade får patienten vård av professionella medarbetare med kunskap om de individuella behoven och förutsättningarna. Därigenom skapas en kontinuitet i vården.

En del i tryggheten är också ett vänligt och gott bemötande från all personal i vården.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Man alltid har rätt till en individuell vård- och rehabiliteringsplan, och om man behöver det också en egen vårdsamordnare.
  • Alla delar i sjukvården som är inblandade i behandlingen av en patient har tillgång till nödvändig information för att ge rätt vård samt undvika felbehandlingar och felmedicineringar.
  • Patienten inte behöver besöka fler läkare eller vårdinrättningar än vad som är absolut nödvändigt.
  • Patienten känner sig trygg i att den personal som man möter har kännedom om de egna behoven.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:39