Öppenhet och tydlighet som drivkraft för en bättre vård

Som patient ska man veta vad man kan förvänta dig av hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att beslut om resursfördelning och prioriteringar är öppna och välgrundade. Genom att besluten och skälen bakom dem är tydliga kan de också ifrågasättas, diskuteras och påverkas av såväl medarbetare som medborgare och patienter.

Öppenheten ska också gälla sjukvårdens kvalitet. Tillgänglighet, patientnöjdhet och medicinska resultat ska redovisas öppet, lättillgängligt och tydligt så att medborgarna kan ta del av informationen. Det är viktigt inte minst i de situationer där man som patient kan välja mellan olika vårdgivare. Öppenheten blir då en drivkraft för en bättre vård, genom att varje del av vården måste kunna förklara och försvara sina resultat inför inte bara politiker och chefer utan även inför medborgarna.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Medborgarna vet vad som kan förväntas av hälso- och sjukvården.
  • Patienter och medborgare vet varför olika beslut om sjukvården har fattats.
  • Patienter, medborgare och medarbetare har goda möjligheter att framföra synpunkter både till sjukvårdsverksamheten och till politiker.
  • Information om tillgänglighet, patientnöjdhet och medicinska resultat i alla delar av vården redovisas öppet och lättillgängligt.
  • Öppenheten med kvalitetsinformation blir en drivkraft för att skapa en bättre och mer likvärdig vård.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:39