Sjukvårdens ekonomi och finansiering

Sjukvårdens resurser kommer alltid att vara begränsade, samtidigt som behovet av vård är stort och växande. Vi har redan konstaterat att detta har lett till orättvisor och att det idag finns stora vårdbehov som vi inte klarar av att möta.

Vi kan inte acceptera att sjukvården blir mer orättvis, och hälsa blir mer av en klassfråga. Därför måste vi aktivt arbeta såväl med att använda sjukvårdens befintliga resurser så effektivt som möjligt, till rätt saker och även med att tillföra sjukvården mer resurser.

 

En effektiv sjukvårdsorganisation och utnyttjande av våra resurser
Vi måste använda sjukvårdens resurser så effektivt som möjligt. Det handlar enkelt uttryckt om att få ut så mycket hälsa som möjligt för de pengar vi lägger in i vården. Det förutsätter en effektiv organisation där alla medarbetares kompetens utnyttjas på rätt sätt, vård ges på rätt vårdnivå och inga resurser går till spillo.

En effektiv sjukvård arbetar också hälsofrämjande och för att förebygga skador och sjukdomar innan de inträffar. Att slippa bli sjuk eller skadad är bättre framför allt för den enskilde, men det är också mindre kostsamt för sjukvården.

 

Det offentliga uppdragets omfattning
Även med en mer effektiv sjukvårdsorganisation, och mer resurser till sjukvården i stort, kommer detta inte alltid att räcka till att täcka nya vårdbehov och för att se till att nya behandlingar och läkemedel kommer alla till del. Därför måste vi i vissa lägen vara beredda att säga att vissa delar av vården inte på samma sätt som tidigare ska tillhandahållas av det offentliga, utan i stället blir den enskilde patientens ansvar.

Det ska då handla om områden där egenvård och egenansvar är möjligt att ta för alla, information och vägledning är väl tillgängliga och de kostnader som tillkommer för den enskilde är överkomliga.

Sådana beslut ska fattas i en process där ansvarsfördelningen mellan den medicinska professionen och förtroendevalda politiker är tydlig, och skälen till besluten ska vara öppna och tydliga för alla att granska.

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 16:10