En länssjukvård för patientens bästa

För att få bästa möjliga sjukvård för patienten behöver vi betrakta alla sjukvårdsresurser i Östergötland som gemensamma. Samtidigt behöver stora delar av vården lokaliseras nära och väl tillgänglig för medborgarna, i alla kommuner eller alla länsdelar.

Den nära sjukvården omfattar vård av sådant som händer ofta eller är vanligt förekommande hos medborgare eller befolkningsgrupper, vårdåtgärder som kräver samverkan mellan sjukvården och andra lokala samhällsaktörer och även det hälsofrämjande arbetet. Detta innebär att det ska finnas vårdcentralsverksamhet i alla kommuner i länet, och ett kvalificerat akut omhändertagande dygnet runt på alla våra tre sjukhus. Mer vård än idag ska också kunna ske i hemmet. Den nära vården innefattar därför delar av länssjukvården som exempelvis ögonsjukvård, barnsjukvård och kvinnosjukvård och ska därför erbjudas i varje länsdel. 

Vissa typer av vård behöver vi några enstaka gånger i livet, och vi känner till när vi behöver den i god tid. Det här är vård som ibland är så ovanlig att det inte finns patientunderlag på alla sjukhus, eller är så resurskrävande att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att den ska finnas på flera platser  Dessa typer av vård finns på ett eller flera av våra tre sjukhus.

Vad som kan erbjudas nära och vad som behöver vara mer koncentrerat förändras också över tid. Teknik- och metodutveckling gör att olika typer av vård rör sig mellan olika nivåer. 

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Alla tre sjukhus i Östergötland erbjuder ett kvalificerat akut omhändertagande dygnet runt
  • Vårdbehov som är vanligt förekommande hos enskilda och i befolkningen ska åtgärdas i varje länsdel om det är samhällsekonomiskt försvarbart
  • Det finns sjukhus i alla tre länsdelar som utgör ett nav i den nära vården
  • Det finns vårdcentralsverksamhet i alla kommuner i länet
  • Vi bygger ut såväl den basala som den avancerade hemsjukvården.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 16:58