Tre sjukhus för alla östgötar

För att garantera utvecklingskraft och för att kunna rekrytera kvalificerade medarbetare ska varje sjukhus dels vara nav i den nära vården för befolkningen i sin länsdel, men också ha ett tydligt länsuppdrag för alla östgötar
Genom detta skapar vi möjlighet att upprätthålla hög kompetens, kvalificerad vård och ett ständigt pågående utvecklingsarbete på alla tre sjukhusen. Det ger också alla östgötar möjlighet att snabbt få en god vård på nära håll. Det innebär till exempel att det fortsättningsvis kan finnas ett kvalificerat akut omhändertagande av patienter på tre platser i länet.

Det innebär också en mer effektiv sjukvårdsorganisation, där vi får ut mer sjukvård av pengarna och därmed bättre kan möta östgötarnas behov av vårdinsatser.

US – ett sjukhus för hela länet och hela sjukvårdsregionen
Universitetssjukhuset har en stor betydelse för alla östgötar, och för hela sjukvårdsregionens invånare. Sjukhuset har flera olika uppdrag. Dels är det navet för den nära sjukvården i den centrala länsdelen. Samtidigt har man sjukvårdsuppdrag för alla östgötar, för hela sjukvårdsregionen och inom vissa områden rikssjukvård för hela Sverige .

Genom ett avancerat forsknings- och utvecklingsarbete utvecklas nya behandlingar och läkemedel. Detta medverkar till att ta till vara den senaste medicinska utvecklingen från andra delar av Sverige och världen.  Vi vill utveckla bättre strukturer för att denna kunskap även ska fortsätta ut från US, till de andra sjukhusen och ut på våra vårdcentraler. Genom sådana system för kunskapsspridning kan hela den östgötska sjukvården erbjuda moderna medicinska behandlingar i toppklass. Forsknings- och utvecklingsarbetet generar också nya kunskapsföretag och bidrar till tillväxt och sysselsättning i länet.

Tack vare att vi har ett universitetssjukhus har vi också Hälsouniversitetet, som förutom forskning också bidrar med att utbilda såväl läkare som sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. Därigenom har Östergötland möjlighet att försörja sjukvårdsregionen i sydöstra Sverige med kvalificerade medarbetare nu och i framtiden.

Vrinnevisjukhuset
Vrinnevisjukhuset är navet för den nära sjukvården i den östra länsdelen, vilket inkluderar att man erbjuder ett kvalificerat akut omhändertagande dygnet runt. Sjukhuset har idag ett länsuppdrag för planerad specialistvård inom bland annat kirurgi och viss förlossningsvård.

Kopplat till Vrinnevisjukhuset vill vi skapa ett behandlings- och kunskapscentrum för missbruks- och beroendevård. Till detta ska forsknings- och utvecklingsarbete knytas.

Lasarettet i Motala
Lasarettet i Motala är navet för den nära sjukvården i den västra länsdelen, vilket inkluderar att man erbjuder ett kvalificerat akut omhändertagande dygnet runt. Sjukhuset har idag ett länsuppdrag för planerad specialistvård inom bland annat ortopedi och kvinnosjukvård för centrala och västra länsdelens invånare.

I Motala finns också stora delar av länets högspecialiserade psykiatriska vård

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:47