Andra viktiga näringar

Östergötland har en lång och stolt tradition av olika former av tillverkningsindustri. Den är viktig, och ska utvecklas och bevaras. Samtidigt ser vi behov av att peka på ytterligare några näringar där vi ser stor utvecklingspotential.

Du kan läsa om några olika näringar vi pekat ut i menyn här till vänster

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:53