Tjänstesektorn

Även om industrin fortfarande är mycket viktig ökar tjänstesektorns del av ekonomin. Delar av detta är besöksnäringen som vi redan berört, men det finns också mycket mer. Det är delvis en naturlig följd av att andra näringar genom automation och teknisk utveckling behöver mindre av personal i den direkta tillverkningen.

Det är viktigt att tjänstesektorn, trots att den är mångfacetterad, också är i fokus för politiken inom exempelvis utbildning och forskning. Vi tror att det behövs ett större fokus på olika typer av yrkesutbildningar riktade mot tjänstesektorn

Under den kommande mandatperioden vill vi regionalt, i samråd med näringslivet, anta ett regionalt branschprogram för hur vi kan utveckla tjänstesektorn.

Socialdemokraterna I Östergötland vill:

  • Rikta fokus på tjänstesektorn inom utbildnings- och forskningspolitiken.
  • Tillsammans med tjänstesektorn arbeta fram ett regionalt branschprogram.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:57