Bostadspolitik

En väl utbyggd kollektivtrafik underlättar pendling till arbete eller studier. Samtidigt vill och kan inte alla pendla. Ibland är avstånden för stora för att det ska fungera för den enskilde medborgaren. Då är det viktigt att det också finns en fungerande regional bostadsmarknad. Vi vill se en ökad flexibilitet där kommunala bostadsbolag underlättar för medborgarna genom ett ökat samarbete sinsemellan. Det skulle exempelvis kunna handla om att på något sätt få möjlighet att nyttja den tid man köat eller bott hos ett bolag när man försöker få lägenhet i en annan kommun. Vi vill också se ett utökat samarbete med de privata fastighetsägarna i länet, och att de ska erbjudas att vara med i en sådan lösning.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Se en ökad flexibilitet på den regionala bostadsmarknaden.
  • Se ett ökat samarbete mellan de allmännyttiga bostadsbolagen i länet.
  • Att de privata fastighetsägarna ska erbjudas att vara med i ett sådant samarbete.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:29