Näringsliv och företagande

En stark region kräver ett starkt näringsliv. För oss socialdemokrater är företagande och företag en av de viktigaste ingredienserna i ett starkt och välutvecklat Öster¬götland. Samverkan och samtal med näringsliv och fackliga organisationer är en för¬utsättning för att vi ska få företag att starta, etableras, utvecklas och stanna kvar i vår region.

Vi vill också att småföretagande och entreprenörskap ska stimuleras med hjälp av regelförenklingar, och förbättringar av trygghetssystem för företagare/entreprenörer. Vi behöver fler företag i Sverige och Östergötland. Den tid då en ort kunde förlita sig på en enda stor tillverkningsindustri är förbi. Arbetslivet ser oftast annorlunda ut idag. Vi ser fler och mindre företag konkurrera med varandra främst inom tjänste¬sektorn. Men företagen behöver bli fler och attityden till företagande behöver förändras. I diskussioner kring företag och egenföretagande lyfts ofta problem i stället för möjligheter fram. Detta lockar knappast till att nya företag startas, speciellt inte av den som känner sig osäker på vad det innebär.

Politikens möjligheter att förenkla och förbättra för företagen är stora. Dialog och snabbhet i planprocesser vid utbyggnad och etablering, samt tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft är några exempel. Politiken måste ibland vara flexibel och den många gånger långsamma politiska processen i olika frågor måste på ett bättre sätt anpassas för att möta en snabb och föränderlig företags- och näringslivssfär.

Vi socialdemokrater anser att attityden till och möjligheten att starta egna företag måste förbättras. Informationen måste öka och samhällets regler för bidrag till nyföretagande måste ses över.
Nyföretagande och entreprenörskap ska gradvis föras in och ingå i all utbildning, från den andra halvan av grundskolan och uppåt.

Ett problem som ofta framhålls av företagare är tillgången på riskvilligt kapital för investeringar, både i nya och i befintliga företag. Det måste bli lättare för företag och företagare att få tillgång till riskkapital. En lösning som just nu arbetas fram, efter initiativ från Socialdemokraterna, är en regional fond i samarbete med ALMI. Även andra lösningar måste prövas.

Högteknologiska och forskningsrelaterade industrier är viktiga för Östergötland idag, och har stor utvecklingspotential. Vi ser positivt på och vill att samhället ska stödja forskningsrelaterade teknikparker och kluster för att underlätta för växande kunskapsintensiva företag. Exempel på sådana satsningar är Mjärdevi Science Park och Norrköpings Science Park.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Bekämpa jobbkrisen genom att sätta jobben först
  • Att entreprenörskap och nyföretagande ska erbjudas i alla utbildningar
  • Förbättra tillgången till riskkapital för företag
  • Stärka tillväxten inom den högteknologiska industrin
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:14