Ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten drabbar ungdomar hårt. Ungdomar som grupp är extra utsatta, eftersom man oftast av naturliga skäl inte har så mycket erfarenhet att konkurrera med när jobben blir färre. Dessutom drabbas varje enskild ungdom hårdare, när avsaknaden av jobb innebär att man inte kan ta steget in i vuxenvärlden med egen försörjning, egen bostad och göra sig mer självständig från föräldrar och familj. En sådan försenad etablering drabbar även samhället.

Utan att tidigare ha haft ett arbete, får man ofta inget arbete. Det är en paradox som drabbar många unga och som måste lösas. I avsaknad av arbeten som är lättare att kvalificera sig för måste såväl samhället som näringslivet kunna erbjuda praktikplatser och andra sätt att utan en anställning få erfarenhet av arbetslivet och ett visst yrke. På så sätt kan den enskilda ungdomen bättra på sin kompetens och konkurrenskraft för att senare få ett eget, varaktigt arbete.

Vi vill att det prövas olika lösningar för att förebygga det kompetensglapp som riskerar att uppstå när pensionsavgångarna ökar. Det kan till exempel gälla att uppmuntra ”pröva-på-anställningar” eller mentorskap.

En första erfarenhet av arbetslivet är ofta sommarjobb under studieåren. Långt ifrån alla får dock denna möjlighet. Såväl det offentliga, i form av kommuner, landsting och statliga myndigheter, som det privata näringslivet måste förbättra tillgången till sommarjobb. Sommarjobben får inte enbart ses som ett sätt att rekrytera sommar¬vikarier eller säsongsanställd personal, utan också som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som ger tydliga resultat längre fram.

Det är viktigt att ungdomar inte får gå sysslolösa länge. I avsaknad av ett jobb eller studier krävs andra åtgärder, och krav på aktivitet för kommunerna som ger unga försörjningsstöd. Alla kommuner bör koppla försörjningsstöd för unga till ett krav på att delta i en meningsfull aktivitet som syftar till att lotsa vidare till antingen arbete eller fortsatta studier.

Särskilt stöd bör riktas till unga som vill bli företagare. Det kan röra sig både om ”traditionellt” nyföretagande och om kooperativt. Stödet kan handla om såväl utbildning eller information som om särskild möjlighet till någon form av ”starta-eget-bidrag”.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Se en aktiv politik mot ungdomsarbetslösheten.
  • Att arbetsgivare ska erbjuda såväl praktikplatser som sommarjobb till unga.
  • Koppla försörjningsstöd till unga till ett krav på att de deltar i aktiviteter som syftar till antingen jobb eller studier.
  • Underlätta ungas nyföretagande.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:16