Idrott

Idrott har en förmåga att bygga broar mellan människor, och måste därför vara öppen och tillgänglig för alla. Den breda idrottsverksamhet som finns i vårt län är viktig att utveckla och stödja, och är en värdefull del i och partner till ett aktivt kulturliv.

Liksom i kulturlivet i övrigt måste det finnas en balans mellan spetsidrott och breddidrott, och vi tror också att de båda delarna stärker och förutsätter varandra. I ett rikt östgötsk idrottsliv krävs både lagen som spelar i de högsta divisionerna, och de många ungdomsföreningarna som är öppna för alla att delta i.

Att ha möjlighet till spontan idrott och motion är viktigt för hälsan, och något som ska finnas i alla människors närområde. Därför är det också särskilt viktigt att stödja idrottsföreningarna, inte minst för barn och unga. Idrotten har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom att ge barn och unga möjlighet att delta i en demokratisk förening och ett demokratiskt samtal. Idrotten skapar också mötesplatser för människor med olika bakgrunder.

Möjligheten till idrottsaktiviteter måste vara öppen för alla, oavsett kön, bakgrund, etnicitet och ekonomisk förmåga. Självklart måste även människor med funktionshinder ha möjlighet att delta i olika former av idrott.

Östergötlands Idrottsförbund ska få ett fortsatt uppdrag med att utveckla ledarrekryteringen. Både bredd- och motionsidrotten måste utvecklas, liksom handikappidrotten. I all verksamhet måste ett särskilt fokus på barn och unga finnas med.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Att Östergötland ska ha ett brett utbud av idrottsaktiviteter.
  • Att elitidrotten skall fungera som en motor för breddidrotten.
  • Fortsätta utveckla idrotten genom Östergötlands Idrottsförbund
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:52