Kulturella näringar

I vårt moderna samhälle blir kulturbegreppet bredare och får en betydelse i allt fler samhällsprocesser. Exempel på detta är regional utveckling, innovationer, attraktivitet som bostads- och etableringsort samt inte minst de kreativa och upplevelsebaserade näringarna. Kulturen blir allt mer en del av samhällslivet.

Kulturens betydelse växer också ekonomiskt. På kort tid har vi kunnat se en ökning av antalet företag inom de kulturella näringarna, också benämnt den kreativa sektorn. De flesta av dessa är mer tjänstebaserade företag.

Även det ideella kulturlivet bidrar till tillväxt och arbetstillfällen genom att behöva exempelvis material och lokaler, vilket hjälper andra företag på orten.

Fler och fler områden och branscher behöver konstnärligt utbildade medarbetare. Jobb eller möjlighet till företagande inom områden som design och mode, nya medier eller datorspelsindustrin står öppna för unga som väljer kreativa utbildningar. Därför vill vi värna och utveckla estetiska och kreativa utbildningar på såväl gymnasial nivå som på universitetsnivå. Det är viktigt att kultur-, utbildnings-, närings- och arbetsmarknadspolitiken fungerar i samförstånd och drar åt samma håll.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Skapa en närmare koppling mellan kultur-, utbildnings-, närings- och arbetsmarknadspolitiken i regionen.
  • Utveckla de kulturella näringarna.
  • I samverkan med regionens kommuner och universitetet utveckla de kreativa och estetiska utbildningarna.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:50