Det livslånga lärandet

Vi lär genom hela livet, både genom formellt lärande ”i skolbänken”  och i vårt vardagliga liv på arbetsplatsen eller på fritiden. Vi lär aldrig färdigt, utan fortsätter hela tiden att utvecklas. Det livslånga lärandet måste vara en bärande tanke i vårt utbildningssystem.

Framtidens arbetsmarknad kommer också att ställa krav på att vi kan både lära nytt och lära om. Teknikutveckling och strukturförändringar kommer precis som tidigare, men kanske i en högre takt, förändra förutsättningarna inom både industriyrken och mer tjänsteinriktade yrken. En bransch kan slås ut och en annan komma till. Vi måste vara beredda på att förutsättningarna för både oss själva som individer, för ett enskilt företag eller en viss bransch, eller för samhällsekonomin som helhet kan förändras. Detta ställer stora krav på utbildningssystemet.

Vi ser därför kritiskt på de stora neddragningar på statens stöd till vuxenutbildning i olika former som genomförts av den borgerliga regeringen under den gångna mandatperioden.

Vi socialdemokrater vill att Östergötland ska gå före i att erbjuda återkommande möjligheter till att skola om sig, både praktiskt och teoretiskt, på såväl gymnasial, eftergymnasial och akademisk nivå. På så sätt har vi goda möjligheter att bekämpa arbetslösheten både på kort och lång sikt. Vi vill att ingen enskild människa ska hamna i en återvändsgränd där den kompetens och utbildning man har ägnat många år åt att bygga upp inte längre behövs på arbetsmarknaden. Östergötland ska vara det län i Sverige som erbjuder bäst möjlighet till återkommande utbildning och omskolning.

Samtidigt måste också alla östgötar ha den praktiska möjligheten att studera. Deltidsarbete, barn eller andra privata förhållanden kan begränsa möjligheten att flytta eller pendla. Vi vill därför utveckla möjligheten till flexibla studieformer som exempelvis distansstudier. Här kan lokala lärcentra och liknande spela en viktig roll.

Ytterligare en viktig fråga är studiefinansieringen. Med en familj att försörja räcker det vanliga studiemedlet i många fall inte till. Vi vill utveckla möjligheten att kunna studera med ersättning på A-kassenivå eller motsvarande. Vi vill pröva ett samarbete mellan arbetsgivare, a-kassa och det offentliga – den så kallade östgötamodellen -  där anställda har möjlighet att under något år studera och vidareutveckla sin kompetens i stället för att behöva varslas för att företaget eller arbetsgivaren har ekonomiska problem. Detta kräver dock beslut på statlig nivå.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Att Östergötland ska vara bäst i Sverige på att erbjuda återkommande utbildning.
  • Utveckla möjligheterna till flexibla studieformer.
  • Bli försökslän för ”Östgötamodellen”. 
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:41