Folkbildningens roll

Folkbildningen har en stor och viktig roll i utbildningspolitiken, som självständigt komplement och samarbetspartner till mer traditionella skolformer. Det kan handla som folkhögskolor, kvällskurser eller studiecirklar hos studieförbund, föreläsningar och seminarier, och som utförare inom vuxenutbildningen. För oss socialdemokrater bygger folkbildningen på respekt för lärande baserat på erfarenheter och upplevelser. Vardagslärande förenas med organiserat lärande i studiecirklar och kurser och bidrar till fler goda lärmiljöer i människors vardag.  Därför vill vi socialdemokrater utveckla bildning och utbildning som stödjer människors förmåga att lära nytt, hantera nya situationer, samverka och värdera information. Våra bildningssträvanden är grunden för det fria och frivilliga folkbildningsarbetet och för dess förmåga att vara en viktig resurs i all vuxenutbildning.

Folkbildningen är ett viktigt verktyg för såväl mänsklig som samhällelig tillväxt. Den kan också vara ett pedagogiskt verktyg för att ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande över olika samhällsprojekt inom exempelvis infrastruktur eller omdaningar av offentlig verksamhet.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Utveckla folkbildningens möjlighet att verka inom vuxenutbildningen
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:41