Det krävs nya idéer Reinfeldt!

I söndags var statsminister Fredrik Reinfeldt på besök i Agenda. Han hade här ett ypperligt tillfälle att komma med idéer och förslag på hur arbetslösheten kan minska. Istället vacklade han, undvek frågor och visade att regeringen är tom på lösningar. Nu räcker det!

Socialdemokraternas största politiska fråga har alltid varit jobben. Vi har varit ett arbetareparti i över 100 år, och vi tänker fortsätta vara det. Full sysselsättning är målet. En låg arbetslöshet är det bästa sättet för staten att få in mer pengar att fördela till välfärden.  Under regeringen Reinfeldts tid har arbetslösheten ökat och skatterna sänkts. Det får konsekvenser för det svenska folkhemmet.

Vi fem socialdemokratiska riksdagsledamöter från Östergötland har den senaste tiden besökt många företag, åtgärder och andra ställen där rösten är tydlig. Det krävs åtgärder från nationell nivå för att komma ur krisen.

Idag står var fjärde svensk ungdom utan arbete. Regeringen har gjort ett par försök till att minska siffran, bland annat genom att sänka arbetsgivaravgiften. Det räcker inte. Vi kan tydligt se i statistiken att det inte gett önskad effekt. Det senaste påfundet med sänkt restaurangmoms är inte heller det någon långsiktig lösning på problemet.

Alliansen vann makten 2006 på löften om jobblinje, minskat utanförskap och färre bidrag. Istället har vi sett en ökad arbetslöshet, en växande FAS 3 och fler som tvingas till försörjningsstöd. Det krävs stora förändringar i regelsystemen om Sverige ska kunna vända trenden. Det räcker inte med sänkt krogmoms.

Vår lösning heter utbildning, kunskap och kompetens. Det börjar med att alla ungdomar ska ha rätt till en fullgod gymnasiekompetens. Utbildningsministerns nerskärningar i skolan visar på en annan väg. Arbetslösa ungdomar ska få fler möjligheter att komma in i arbetslivet. Kompetensutveckling, arbetsmarknadsutbildningar, lärlingsplatser och hjälp från arbetsförmedling redan från första dagen de står utan arbete.

Det livslånga lärandet är också något vi vill satsa på. Även de som har ett jobb kan ibland känna att de vill få möjligheten att byta arbete, men vågar inte eftersom arbetsmarknaden är så instabil. Alla ska ges möjlighet att vidareutbilda sig för att våga sig vidare. Omställningsförsäkringen a-kassan ska också just vara till för en omställning – tiden mellan två jobb – men idag står två tredjedelar utanför.

Regeringen Reinfeldt är trött. De försöker fortfarande skylla på den tidigare socialdemokratiska regeringen trots att de haft makten i över fem år. Det går inte längre att skylla ifrån sig. Nu är det dags att politiskt visa en vilja att förändra. Vi har den viljan!

Johan Löfstrand (S)
Louise Malmström (S)
Billy Gustafsson (S)
Anna-Lena Sörenson (S)
Johan Andersson (S)
Riksdagsledamöter Östergötland

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-08 17:05
Taggar: