Finspångsmodellen

Socialdemokraterna föreslår en kommun och landstingsgemensam beställarnämnd och en gemensam utförarorganisation för vård och omsorg i Finspång. En ny organisation möjliggör ett arbetssätt som sätter finspångsbon i centrum. De organisatoriska gränser som finns mellan landsting och kommun ska vara osynliga för den enskilde.

Som medborgare är det svårt att veta vart kommunens ansvar slutar och landstingets börjar. Det är lätt att hamna i kläm mellan organisationsgränser. Det leder till oro när man som Finspångsbo inte vet vart man ska vända sig när man behöver hjälp med vård eller omsorg.

Därför vill vi samla all vård och omsorg i Finspång på ett ställe, då blir det tydligare vart man vänder sig. Oavsett om man behöver hemtjänst, kurator eller sjuksköterska ska hjälpen vara lättillgänglig.

Idag kan en enskild finspångsbo ha många olika hjälpinsatser med flera olika huvudmän eller utförare. Det kan handla om boende, mediciner, hjälpmedel och städning. Med allt samlat under en huvudman blir vardagen tryggare. Då kan man samordna insatserna så individen kommer i centrum.

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-10 10:39