Jämställdhetsarbetet tappar tempo

Om vi gör en internationell utblick eller en historisk tillbakablick har Sverige har kommit väldigt långt när det gäller jämställdhet. På ytan kan det i bland se ut som att vi är i mål. Men börjar man granska statistiken ser man mönstren tydligt. Det är dubbelt så många börs-VD:ar som heter Johan än som är kvinnor. Det är skrämmande.

Det värsta är att utvecklingen nu går åt fel håll. Vi har stolt kunnat kalla oss för världens mest jämställda land, men det kan vi inte längre, vi har tappat tempo.

Det går i dag 2,8 deltidsarbetande kvinnor per deltidsarbetande man i Sverige. I Östergötland är det än värre, här har vi 3,7 deltidsarbetande kvinnor per deltidsarbetande man. 24-timmarssamhället, som ger oss välfärd kvällar och helger, bärs upp av kvinnor. Detta trots att alliansen motsätter sig barnomsorg på obekväm arbetstid.

Utbildningsmässigt har kvinnorna kommit ifatt och till och med gått om männen. Var tredje kvinna, och var fjärde man, har i dag eftergymnasial utbildning. Den senaste 20-årsperioden har också andelen kvinnor som tagit doktorsexamen ökat från 27 till 50 procent.

När arbetslivet senare tar vid så händer dock något. Kvinnors löner motsvarar fortfarande 85,7 procent av männens. Utifrån arbetade timmar så tjänar män 26 700 kronor per månad när kvinnorna tjänar 19 100 kronor per månad. Det skiljer alltså 7 600 kronor varje månad i inkomst. På tio år blir det tillräckligt mycket för att köpa ett hus i en av länets större orter.

Den borgerliga politiken har ökat skillnaderna mellan kvinnor och män. Löneökningarna för män har varit dubbelt så stor som för kvinnor under alliansens styre. Därför måste vi tänka mer på både jämlikhet och jämställdhet.

Vi Socialdemokrater tycker att det är dags att återinföra kravet på årliga lönekartläggningar. Det är ett viktigt instrument för att nå mer jämställda löner. Vi vill också införa rätt till heltid. I dag är det framförallt kvinnor som arbetar deltid ofrivilligt. Ett tak för allmänna visstidsanställningar är ett annat problem. Det ska inte gå att stapla visstidsanställningar på varandra om och om igen, något som alliansen infört. Efter en viss tid ska visstidsanställningen övergå i en tillsvidareanställning.

Jämställdhet mellan kvinnor och män kan inte reduceras till jobbskatteavdrag eller vårdnadsbidrag. Vi tar jämställdheten på allvar och är beredda att använda politiken för att förändra Sverige genom offensiva politiska förslag som kan skapa ett Sverige där kvinnor har hela lönen och halva makten.

Irma Görtz (S)
Ordförande S-kvinnor Östergötland

Johan Löfstrand (S)
Louise Malmström (S)
Billy Gustafsson (S)
Anna-Lena Sörenson (S)
Johan Andersson (S)

Riksdagsledamoter Östergötland

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-08 17:04
Taggar: