Kvalitet i välfärden

Vård och omsorg ska vara offentligt finansierad. Det är oerhört viktigt för oss socialdemokrater att det alltid finns en trygg och väl fungerande vård och omsorg med hög kvalitet för alla våra medborgare. Men offentligt finansierad behöver inte innebära offentligt ägd. Det finns flera privata bolag som erbjuder en mycket bra vård/omsorg.

Den stora frågan handlar om avtal och uppföljning. När kommunen gör en bra upphandling, skriver ett bra avtal med en privat aktör, så är det också viktigt att följa upp så avtalet följs. Det är också viktigt att kvaliteten inte blir lidande.

Det är ett problem med att regelverket för privat verksamhet i offentlighetens tjänst inte har hängt med. Bland annat är det svårt för beställare och finansiärer att få tillräcklig insyn i hur de privata utförarna fungerar. Så har till exempel riskkapitalbolagen ofta mycket komplicerade ägarstrukturer, vilket i sin tur leder till att det är svårt att få fram kunskap om ekonomi, arvoden, vinster och skatteinbetalningar. En större öppenhet kring detta skulle göra det möjligt för både beslutsfattare och medborgare att få insyn i verksamheten. Affärshemligheter kan inte stå över medborgarintresset.

Vi vill därför ge kommuner och landsting möjligheten att själva avgöra om välfärdsverksamheten ska bedrivas med eller utan vinstsyfte. Det gör vi genom att se över lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem. Vi som uppdragsgivare måste ges möjlighet att sätta villkor och krav på upphandlingen. Vi måste också kunna kontrollera så aktörerna följer ingångna avtal. Målet måste ändå vara en god välfärd för alla.

Anna-Lena Sörenson (S)
Riksdagsledamot
Sidan uppdaterades senast: 2012-03-08 17:05