Luftburen elkabel?

Sydvästlänken har varit uppe till diskussion längre nu, men den 20 februari lämnade Enerimarknadsinspektionen (EI) sitt yttrande till regeringen. För oss handlar det om Sydvästlänkens norra gren som bland annat kommer passera genom Motala, Mjölby, Boxholm och Ödeshög i vårt län.

Syftet med den nya elledningen står vi helt bakom, men hur ledningen kommer dras kan fortfarande diskuteras. Svensk Kraftnäts utredning om ärendet är dock inte tillräcklig. ”De föreslår beprövad teknik i form av en luftburen växelströmskabel. Då har man inte utrett en nergrävd likströmskabel tillräckligt mycket”, säger Johan Löfstrand, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Med anledning av EI:s koncession till regeringen ställer därför Johan Löfstrand (S) en fråga till statsråd Anna-Karin Hatt (C) som ansvarar för frågan.

Johan Löfstrand (S)
Riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-08 17:06