En bra start i livet för alla barn

Vi lever i ett rikt land. Vid en internationell jämförelse brukar Sverige ligga i toppskiktet när det gäller det mesta. Trots detta har vi idag väldigt många barn som far illa. Enligt Rädda Barnen så levde 220 000 barn i fattigdom 2008 i Sverige. Det är en verklighet vi aldrig kan acceptera. I början av nästa vecka kommer BRIS med sin årliga rapport och vi har ingen anledning att tro att den visar positiva siffror.  

Socialdemokraterna vet att det finns många problem som kan avskaffas genom politisk vilja och prioriteringar. Vi ställer inte upp på en politik som gör att allt fler barn drabbas. Till det har vi konkreta förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Vår politik gynnar alla i samhället. Sverige är ett bra land, men det finns också flera förbättringar att göra.  

Vår personal inom förskola och skola håller en hög kvalitet. Samtidigt måste vi ge dem tillfälle att utvecklas och bli ännu bättre. Även de som arbetar med barns fritid gör det riktigt bra, men det finns saker i det svenska systemet som skulle kunna göras bättre. En rik fritid gynnar alla barn.   Socialdemokraterna har 10 förslag på hur vi kan göra så alla barn får en bra start i livet.  

1.       Rätt till heltid Idag finns det många som arbetar deltid mot sin vilja. Vi vill istället se principen ”heltid en rättighet – deltid en möjlighet”. De som vill arbeta heltid ska också ges möjligheten att göra det. Behovet är extra stort i kvinnodominerade yrken som vård och omsorg.  

2.       Barnomsorg på obekväm tid Det är idag inte ovanligt att föräldrar arbetar kvällar och nätter. För att det ska vara möjligt krävs det barnomsorg som kan fylla behoven. Det är framförallt viktigt för ensamstående föräldrar. Vi Socialdemokraterna avsatte 200 miljoner i vår budgetmotion till stimulanser för kommunerna för detta.  

3.       Fördela resurserna utifrån behov De flesta kommunerna fördelar idag resurser endast baserat på antal elever. Det gör att mer utsatta skolor, med elever som har större behov, inte ges möjlighet till extra resurser till de barn som så kräver. Vi vill istället att pengarna ska fördelas utifrån behov. Skolor med elever som kräver mer resurser ska också få mer pengar. Här måste vi ändra i skollagen.  

4.       Kultur- och musikskolan Sveriges kultur- och musikskola har varit mycket framgångsrik genom åren. Den har gett oss många världsstjärnor. Även här har vi en möjlighet att skapa en meningsfull tillvaro för många unga genom att stimulera så att kultur- och musikskolor sänker sina avgifter så även fattiga familjer har råd.  

5.       Förstärkta trygghetssystem och bättre vardagsekonomi De generella trygghetssystemen är oerhört viktiga för familjer som drabbats av arbetslöshet eller långvarig sjukdom. Det är också människor som ofta tillhör gruppen med de lägsta inkomsterna. Föräldrar ska inte heller behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Föräldraförsäkringen måste vara tillräcklig och trygg för alla som blir föräldrar.  

6.       Frukost i skolan Det finns många barn som inte äter frukost hemma. Anledningarna kan vara många, men ibland kan det röra sig om att föräldrarna inte anser sig ha råd. Genom att skolan ser till att barnen får i sig mat på morgonen ökar studieron och koncentrationen även under förmiddagen. Det ger bättre studieresultat.  

7.       Inget barn ska behöva vräkas Barn som lever i familjer där ekonomin ibland inte räcker till ska inte behöva vräkas. Samhället ska se till att familjer med barn ska garanteras en bostad. På så sätt får barnen en mycket tryggare uppväxt och större chans till lugn och ro i sin omgivning.  

8.       Avgiftsfria skolor Aktiviteter, mat eller läromedel ska vara avgiftsfria i skolan. Barn ska inte behöva betala för att kunna göra det som kompisarna gör. Det kan handla om utflykter och skolresor, mat eller litteratur. I skolan ska alla ha samma förutsättningar att kunna utvecklas och inte delas in i fattig eller rik.  

9.       Satsa på lärarna För att förskola och skola ska bli bättre krävs en satsning på lärare annan personal. Vi vill ge redan anställd personal större chanser att vidareutbilda sig. Kompetensen hos de som tar hand om våra barn kan aldrig bli för hög. Vi ska uppmuntra och bistå de som vill öka sina kunskaper.  

10.   Mindre barngrupper i förskolan Förskolan är den välfärdsverksamhet som flest är nöjda med. Men trots att föräldrarna är nöjda, och personalen gör ett fantastiskt arbete, oroas vi över de stora barngrupperna. Genom att öka antalet medarbetare inom förskolan ger vi personalen ännu större förutsättningar att göra ett ännu bättre arbete, samt möjligheten att kompetensutvecklas.     

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-07 14:39