KU-S besökte Östergötland

Socialdemokraterna från Riksdagens Konstitutionsutskott besökte Linköping under måndagen och tisdagen. Det är inte så ofta en hel grupp åker ut på gemensamt besök. Det finns flera syften med besöket. Bland annat så togs regionfrågan och vallagsöversynen upp till diskussion.

Regionfrågan var det första ämnet på programmet. Regeringen fick mycket kritik för sin ovilja att ta ett samlat grepp i frågan. ”Det behövs en helhetssyn för att alla delar av Sverige ska gynnas av reformen. När sista pusselbiten läggs måste det vara en bra pusselbit som är lika värdefull som alla andra”, säger Sven-Erik Österberg, gruppledare för (S) i KU. Regeringen har det slutgiltiga ansvaret för att processen går framåt.

Gruppen träffade även lokala och regionala företrädare för Socialdemokraterna. Fokus i diskussionen handlade här om vallagutredningen som pågår. Ska vi tillåta elektronisk röstning i kommande val? Ska kommunerna ha utjämningsmandat? Redan i år ska förslagen vara klara om de ska börja gälla vid valet 2014. I utredningen är det två socialdemokrater som ingår, Billy Gustafsson från Norrköping och Carin Jämtin, partisekreterare.

Under tisdagen var det landshövdingen som stod för värdskapet.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-07 14:34
Taggar: