Östgötar tror inte på sjukvården

En opinionsundersökning som United Minds genomfört på uppdrag av Socialdemokraterna Östergötland visar att varannan östgöte tycker att utvecklingen i landstinget går åt fel håll.

I mätningen ingick 1 700 personer i blandade åldrar från hela länet under september. Frågan som ställdes var: ”Om du tänker på utvecklingen för sjukvården i Östergötlands län. Tycker du att den utvecklingen går åt...”

47,8 % svarade ”Fel håll”
24,8 % svarade ”Rätt håll”
27,4 % hade ingen uppfattning eller svarade ”vet ej”

I undersökningen ställdes även frågan vilket parti som hade den bästa politiken för sjukvården. Här tycker en tredjedel att socialdemokraterna har den bästa politiken.

Socialdemokraterna 33,2 %
Moderaterna 14,8 %
Vänsterpartiet 6,8 %
Kristdemokraterna 6,2 %
Folkpartiet 5,0 %
Sverigedemokraterna 3,1 %
Miljöpartiet 2,5 %
Vrinnevilistan 2,4 %
Centerpartiet 1,7 %
Inget parti 5,1 %
Vet ej 18,8 %

- ”Undersökningen visar tydligt att medborgarna inte stödjer alliansens politik för sjuvården. Endast 30 % stödjer de nu styrande partierna (M), (FP), (C) och (VL), vilket är en oerhörd låg siffra för en majoritet”, säger Roger Berzell, ombudsman på Socialdemokraterna Östergötland.

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-08 11:06