Riksdagen Direkt

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna kommer i sommar att prova en helt ny metod för att skapa en närmare kontakt med medborgarna. Vi lanserar riksdagendirekt.se

Som ett steg i att utveckla vårt parti och komma närmare väljarna kommer vi att öppna upp kanalerna mellan medborgare och riksdag. Fram till början av oktober 2012 får riksdagsledamöterna lämna in motioner om precis vad de vill. Här vill vi ha en dialog med allmänhet, föreningar, organisationer, företag osv.

Vad vi vet så har den här typen av integrering mellan riksdagsledamöternas motioner och medborgare aldrig provats innan. Det är ett nytt sätt som syftar till att vi ska bli mer öppna och föra mer dialog med samhället.

Vi vill ha förslag på vad som kan ändras i samhället. Det finns många goda idéer och tankar hos väldigt många människor som normalt sett inte är inblandade i beslutsfattandet. En dialog gör det möjligt att få idéer och förslag som vi annars inte hade fått.Inhämtning av förslag

Alla ska ha rätt att komma in med förslag. Oavsett om det är en enskild medborgare, ett företag eller en organisation så kommer vi beakta förslaget. En speciell e-postadress öppnas där alla kan skicka in sina åsikter (motion@riksdagendirekt.se). Det kommer inte finnas något krav på avsändare, underskrift, eller ens motivation för att väcka en fråga. Det räcker till och med att lämna in ett problem utan att ha ett förslag till lösning.

Vi hoppas på många förslag från framförallt våra egna medlemmar och närstående organisationer. När det gäller medlemmarna så kan det ibland vara svårt att formulera sig eller själv skriva motionen, nu får man hjälp med att utveckla sina tankar. På riksdagendirekt.se räcker det att förklara ett problem eller ventilera sin idé. Våra närstående organisationer, som S-kvinnor, SSU, fackliga vänner, eller andra, så är vi övertygade om att de gärna tar möjligheten att komma med idéer.

Möjligheten att lämna förslag är öppen för alla. Inte bara enskilda medborgare, utan det kan mycket väl vara en intresseorganisation, en förening, ett företag, eller annan samhällsgrupp som vill framföra ett förslag.Hantering av inkomna förslag

När vi tagit emot ett förslag, eller problem, kommer vi att publicera en text på en webbsida (riksdagendirekt.se). Där debatteras förslagen och åsikterna. Det kan vara riksdagsledamöter och andra politiker, allmänhet och organisationer, eller vem som helst som deltar i debatten. Det ligger redan ett par inkomna förslag upp på sidan.

Efter att debatten pågått en tid, och känns uttömd, kommer de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från länet bedöma om ämnet kan leda till en motion. Självklart kommer ledamöterna inte att lämna in något som strider mot ens grundläggande värderingar. Syftet är att väcka nya idéer och ge fler möjlighet att delta.

Visst kan det komma in förslag som inte alls överensstämmer med våra värderingar och vi kommer fortfarande att presentera dem, men förhåller oss rätten att kunna strypa debatten eller ignorera förslag. Det kan vara förslag som är rasistiska, kränkande eller på andra sätt inte hör hemma i en demokratisk öppen debatt. Men är det seriösa förslag kommer frågan att tas upp.Uppföljning

I de fall där idéerna kommer från en person, eller annat, kommer en dialog att föras för hur motionen ska utformas. Om den som lämnade in förslaget så vill kommer vi även att publicera varifrån förslaget kommer. Alla förslag och idéer kommer att diskuteras och återkopplas på den designerade webbsidan.

Sidan uppdaterades senast: 2012-07-02 12:01
Taggar: