Ska etanolen försvinna som drivmedel?

Riksdagen har tagit ett beslut om att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende från fossila bränslen 2030. De senaste åren har vi sett att fler och fler fordon som säljs drivs av alternativ bränslen. Nu vill regeringen hindra den positiva utvecklingen.

Från och med 1 januari i år har regeringen tagit bort reduktionen av förmånsvärdet för en etanolbil. Incitamenten för att köpa en etanolbil har därför minskats enormt. Vi vet inte heller om skattelättnaden för etanolbilar ska finnas kvar i framtiden.

Sverige har länge varit ett föregångsland gällande E85. Biltillverkarna och marknaden har samarbetat på ett mycket bra sätt. Sammanlagt har det byggts etanolpumpar runt om i landet för 1,5 miljarder kronor. EU kritiserar Sverige för dålig luftkvalitet i städer och utsläppen av fossil koldioxid ökar.

Etanol är inte den bästa lösningen på lång sikt, men ett bra steg i rätt riktning om att vi ska bli oberoende från fossila bränslen. Staten måste tillse att rätt styrmedel finns för att främja målen. Det misslyckas regeringen med idag.

Johan Löfstrand
Socialdemokratisk riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-08 17:07