Vägen mot nya jobb

Världen går framåt. Den förändras. Länder som tidigare varit världens lågavlönade verkstadsgolv slår upp portarna till nya skolor och universitet. Sverige får inte halka efter i utvecklingen.

Kinesiska företag investerar i egen produktutveckling. Indiska universitet ökar antalet nyutexaminerade ingenjörer. Indonesien och Angola fokuserar på att utbilda och utveckla sin befolkning, och belönas genom en kraftig tillväxt. Lärdomen är enkel: De som investerar i sitt land och sin befolkning går framåt.

Samtidigt utvecklas Sverige inte så bra som vi borde. Inom flera områden går det till och med bakåt. Arbetslösheten stiger från redan höga nivåer. Skolresultat och läsförståelse faller. Högteknologiska industrier lämnar Sverige. Ett utav världens främsta länder vacklar under varsel och välfärdslarm.

Unga och ambitiösa människor möter stängda dörrar. Går du till arbetsförmedlingen så måste du vänta tre månader för att få stöd. Vill du flytta dit jobben finns, möts du av bostadsbristen. Har du planer på att läsa vidare så riskerar dörren att stängas även där, när regeringen nu skär ned tiotusentals högskoleplatser.

Men Sverige kan stärkas och gå framåt. Ger vi alla som är villiga att arbeta chansen att leva upp till sin fulla potential så kommer vi kunna fortsätta hålla oss på en ledande position i den globala konkurrensen.

Här är vår strategi: För det första ska vi stärka ekonomin. Det innebär mer än att ha ordning och reda. Vi ska ompröva regeringens passiva jobbpolitik som prövats i högkonjunktur och lågkonjunktur och inte satt fler i arbete. Regeringens slöseri med skattepengar på insatser som experter har dömt ut ska upphöra.

För det andra ska vi skapa jobb genom växande företag. Våra företag ska få lättare att anställa genom att vi slopar den andra sjuklöneveckan. Exportsatsningarna ska öka. Vi ska samla Sverige – näringsliv, akademi, fackföreningar och förtroendevalda – till en samverkan som ökar innovationskraften och röjer undan hinder för tillväxt.

För det tredje ska vi se till att människor är rustade för att ta de nya jobben och sluta rekryteringsgapet. Sverige behöver en befolkning som har en utbildning på världsledande nivå. De kraftiga nedskärningarna i högre utbildning ska stoppas. Planerna på 1-årigt gymnasium och en minskning av gymnasiebudgeten ska slopas. Alla unga som saknar gymnasiekompetens ska erbjudas ett utbildningskontrakt med höga krav och god ersättning för att fullborda sin gymnasieutbildning, gärna i samband med arbete eller praktik.

För att bryta ungdomsarbetslösheten vill införa ett långtidsarbetslöshetsstopp för unga, som ser till att ingen ungdom kan gå utan jobb i mer än maximalt sex månader. Istället ska valet stå mellan utbildning till arbete, praktik eller jobb. Fortsatt passivitet är inte ett alternativ. Våra förslag för att ge unga jobb är en investering i framtiden. Samtidigt ska vi göra så att historien inte upprepar sig genom att minska klasserna i skolan för de allra yngsta med i snitt fem elever per klass.

Vårt alternativ är tydligt: Kunskapsinvesteringar framför skattesänkningar. Högre utbildningsnivå framför lägre betalda jobb. Mindre klasser framför större klassklyftor. Sverige ska ha en regering som står upp för arbetande människors hopp, värderingar och intressen.

Det är inte vårt nyårslöfte. Det är vår grundläggande idé.

Stefan Löfven
Ordförande Socialdemokraterna

Lena Micko
Ordförande Socialdemokraterna Östergötland

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-08 10:47