Framtidskontrakt för östgötsk sjukvård

Sjukvården i Östergötland är bra, men kan bli mycket bättre. Många känner oro inför framtiden. Kan jag få hjälp när jag behöver? Hur är det med cancersjukvården? Hur länge behöver jag vänta på behandling? Så här tänker vi socialdemokrater:

 

Vi vill att vårdköerna ska bort. De är inte bara besvärliga för dig, utan också dyra för samhället. Därför strävar vi efter bättre tillgänglighet och sjukvård utan köer. Du ska inte behöva vänta längre än nödvändigt och alltid få veta när din behandling ska genomföras.
 
     

Det ska vara lätt att nå vårdcentralen. Hur du än vill kontakta vården ska du kunna göra det - på ditt sätt. Via telefon, mejl eller via mina vårdkontakter. Det ska vara enkelt att få kontakt med din vårdcentral.

 
     

Alla östgötar kan få en bättre hälso- och sjukvård. Men en vård i toppklass kräver välutbildad personal och framgångsrik forskning. Modern sjukvård måste vara öppen för nya tankar och för nya arbetssätt. Vi vill utveckla hälso- och sjukvården för framtiden. Då krävs mer personal.