Köfri vård

Vi ser god tillgänglighet som en prioriterad fråga. Köer och väntetider är besvärande för patienten och dyrt för samhället. Därför är vår målsättning att sjukvården ska vara köfri.

Det betyder att det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och tillgängligheten ska vara så god att ingen ska behöva vänta längre än vad som är medicinskt motiverat på en undersökning eller behandling. Ingen patient ska heller lämnas i oviss väntan. Patienten ska alltid ha kunskap om vilken vård som planeras samt var och när den ska utföras. Ingen patient ska lämna sjukvården utan att veta när återkoppling ska ges på provsvar eller behandlingsresultat. Det ska dessutom vara lätt att ta reda
på vem som är vårdansvarig.

Patienten och sjukvården ska gemensamt komma överens om när behandlingen eller besök ska genomföras. Att få en tid för planerad behandling kan innebära att stora krav på patientens omgivning. Det kan handla om att ordna barnvakter eller en vikarie till arbetsplatsen. Därför är det viktigt att sjukvården håller det den lovat. Sjukvården behöver organiseras på ett sådant sätt att det finns möjlighet att klara både det akuta uppdraget och den planerade vården.

Patientkontrakt
Ett problem med dagens vårdgaranti är att det är väntetiden vid varje besök som regleras och inte patientens sammanlagda väntetid. För individen är det viktigt att den sammanlagda väntetiden i vården inte blir längre än vad som är medicinskt motiverat och att man får veta när behandling ska genomföras. Bristen på besked är ofta frustrerande och skapar missnöje med vården.

Vi föreslår patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. I kontraktet ska det finnas en tidsplan för remisser och eventuella behandlingar och det ska framgå vem som ska utföra behandlingarna. När vården och patienten har kommit överens om vad som ska göras och när, ska kontraktet fungera som en vårdgaranti som säkerställer att patientens sammanlagda tid för undersökning och behandling blir kort.