Kalender

Januari

22-23 jan - Framtagande av regional handlingsplan - AK-ordförande och utvecklingsledare tillsammans med distriktsstyrelsen, Fredag kl 12.00 - lördag kl 15.00, Marieborgs folkhögskola

31 jan - Nomineringsstopp - Sista dag att lämna nomineringar till partidistriktets valberedning och distriktsstyrelsen, monika.silfvenius@socialdemokraterna.se

Februari

1 feb - Sista dag för partidistriktet att meddela arbetarekommunerna ombudsfördelning inför distriktskongressen 2016-2017

6 feb - Facklig-politisk framtidskonferens, Katrineholm

15-19 feb - Plenifritt i riksdagen

16 feb - Motionsstopp - sista dag för inlämnande av motion till distriktskongressen, monika.silfvenius@socialdemokraterna.se

18 feb - Medlemsutbildning steg 1 - S1, Linköping Studiecirkel kvällstid, även 25/2, 29/2, 3/3 och 10/3, Anmälan till Linköpings AK, sofia.bjelke@socialdemokraterna.se

19 feb - Distritksstyrelse, 13.00-15.30, Linköping

Mars

12-13 mars - Kommunkonferens i Örebro (partistyrelsens kansli)

18 mars - Distritksstyrelse, 12.00-15.30, Linköping

31 mars - Träff med Kommunal Öst för heltidare 18.00-20.00

vecka 13 - Plenifritt i riksdagen

April

2 apr - Interpellationsstopp – sista dag för inlämnande av interpellation till distriktskongressen, monika.silfvenius@socialdemokraterna.se och motionshäfte skickas ut till kongressombuden

8 april - Heltidarträff 09.00-12.00

13 apr - Ostlänksseminarium i riksdagen

14 apr - Regeringens vårproposition

16 apr - Distriktskongress

23-24 apr - Medlemsutbildning steg 1 – S1, Norrköping (externat) Anmälan till partidistriktet, monika.silfvenius@socialdemokraterna.se

18-30 apr - Vårkampanj

Maj

2-6 maj - Plenifritt i riksdagen

12 maj - Medlemsutbildning steg 2 – S2, Linköping Studiecirkel kvällstid, även 19/5, 26/5, 30/5 och 2/6 Anmälan till Linköpings AK, sofia.bjelke@socialdemokraterna.se

20 maj - Heltidarträff 09.00-12.00

20 maj - Distriktsstyrelse 13.00-15.30, Linköping

30 maj - 3 juni - Plenifritt i riksdagen

Juni

3 juni - VU 13.00-15.00

15 juni - Partiledardebatt i riksdagen

17 juni - Distriktsstyrelse 12.00-15.30, Linköping (Startar med medlemsvärvning Stora Torget kl 12.00)

17-20 juni - LO-kongress, Stockholm

30 juni - Inbetalade medlemsavgifter (första halvåret) utbetalas till arbetarekommunerna

Juli

3-10 juli - Almedalsveckan, Visby

Augusti

1 aug - Ombudsfördelningen fastställs inför partikongressen 2017

19 aug - VU 13-15

20-21 aug - AK-ordförandekonferens (partistyrelsens kansli)

26 aug - Distriktsstyrelse 12.00-15.30, Linköping (Startar med medlemsvärvning Stora Torget 12.00)

27-28 aug - Utecklingsledarna, internat 2

vecka 35-36 - Höstkampanj 29 augusti – 11 september

September

16 sept - VU 13-15

17 sept - Framtidskonferens CDUTE-regionen, Norrköping/Linköping

23 sept - Heltidarträff 09.00-12.00

23 sept - Distriktsstyrelse 13.00-15.30, Linköping

24 sept - Dörrknackning med regionala utvecklingsledarna i Mjölby

29 sept - Medlemsutbildning steg 1 – S1, Linköping Studiecirkel kvällstid, även 6/10, 13/10, 20/10 och 24/10 Anmälan till Linköpings AK, sofia.bjelke@socialdemokraterna.se

Oktober

1 okt - Sista dag att lämna ombudsfullmakt inför distriktskongress 2016 - 2017 Arbetarekommunen rapporterar in valda ombud och ersättare till monika.silfvenius@socialdemokraterna.se

3-7 oktober -  Plenifritt i riksdagen

5 okt - Allmänna motionstiden slutar i riksdagen

8-9 okt - Verksamhetskonferens med arbetarekommunerna

12 okt - Partiledardebatt i riksdagen

20 okt - Träff med Kommunal Öst för heltidare 18.00-20.00

29-30 okt - Medlemsutbildning steg 1 – S1, Mjölby (externat) Medlemsutbildning steg 2 – S2, Mjölby (externat) Anmälan till partidistriktet, monika.silfvenius@socialdemokraterna.se

31 oktober - 4 november - Plenifritt i riksdagen

November

8 nov - Ombudsvalet till partikongressen i april 2017 startar och håller på fram till och med 8 januari 2017. Motionsstopp till partikongressen.

12-13 nov - Medlemsutbildning steg 2 – S2, Norrköping (externat) Anmälan till partidistriktet, monika.silfvenius@socialdemokraterna.se

18 nov - Distriktsstyrelse 12.00-15.30, Linköping (startar med medlemsvärvning på Stora Torget 12.00)

25 nov - Heltidarträff 09.00-12.00

26-27 nov - Medlemsutbildning steg 1 – S1, internat, Yxnerum Anmälan till partidistriktet, monika.silfvenius@socialdemokraterna.se

December

31 dec - Inbetalade medlemsavgifter (andra halvåret) utbetalas till arbetarekommunerna

 

2017

Februari

25 feb - Handlingar utskickade till ombuden för partikongressen

April

8-12 apr - Partikongress i Göteborg

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-11 09:54