Kalender

2017 

Januari

15 januari                 Nomineringsstopp inför distriktskongressen       

19 januari                 Valberedning

Februari

1 februari                  Motionsstopp inför distriktskongressen

3 februari                  Heltidarträff, Missionskyrkan i Linköping, 09.00-12.00

10 februari                Distriktsstyrelse, Regionhuset Linköping. Start på Stora Torget 12.00.

17 februari                Sista nomineringsdag till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

18 februari                Utvecklingsledarna

25 februari                Handlingar ombuden tillhanda inför Partikongressen

Mars

2 mars                       Delegationsträff inför partikongressen, Regionhuset 17.30 - 20.00

10 mars                     Distriktsstyrelse, Bergslagsgården i Norrköping, från 12.00

14 mars                     Delegationsträff inför partikongressen, Regionhuset 17.30 – 20.00

17 mars                     Sista dag att inlämna interpellation inför distriktskongressen              

30 mars                     Delegationsträff inför partikongressen, Regionhuset 17.30 – 20.00

30 mars                     Heltidarträff med Kommunal Öst, Lindövägen 5, Norrköping 18 - 20

31 mars                     Sista dag för arbetarekommunerna att rapportera in

                                  -       listor till kyrkofullmäktige

                                  -       blanketter med kandidats tillstånd

                                  -       önskat antal valsedlar

                                  Uppgifterna skickas till monika.silfvenius@socialdemokraterna.se

April

1 april                       Distriktskongress i Vadstena

8-12 april                  Partikongress i Göteborg

15 april                     Sista dag för beställning av valsedlar till stiftet

                                 (partidistriktet administrerar)

Maj

9-11 maj                   Utvecklingsledarna, Bryssel

12 maj                      Distriktsstyrelse, Regionhuset Linköping. Start på Stora Torget 12.00.

13-14 maj                 Medlemsutbildning S1 internat, Scandic Nord Norrköping

                                 Medlemsutbildning S2 internat, Scandic Nord Norrköping

Augusti

19 alt 26 augusti       Regional kyrkovalsupptakt i Linköping, tillsammans med SSU

September

8 september              Distriktsstyrelse, Regionhuset Linköping. Start på Stora Torget 12.00.

17 september            Kyrkoval

22 september            Heltidarträff, Regionhuset Linköping, 09.00 – 12.00

23-24 september       Medlemsutbildning S1, internat Scandic Nord Norrköping

Oktober

14 oktober                Verksamhetskonferens – distriktsstyrelsen tillsammans med  AK

26 oktober                Heltidarträff med Kommunal Öst, Lindövägen 5, Norrköping, 18 - 20

November

24 november            Distriktsstyrelse, Regionhuset Linköping. Start på Stora Torget 12.00.

25-26 november       Medlemsutbildning S1, internat Scandic Nord Norrköping

                                 Medlemsutbildning S2, internat Scandic Nord Norrköping

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-11 09:54