Distriktskongress 2015

Tid: Lördagen den 11 april kl 10.00 – ca 17.00. Kaffe serveras från 09.00

Plats: Platengymnasiet i Motala (entré från Smålandsgatan, se karta på sista sidan i konferenshandlingarna) Lokal: Aulan, en trappa upp

Tidsplan för dagen:

10.00 - Årsmötet öppnas - Välkommen till Motala - Panelsamtal med temat ”Supervalåret 2014 och framtiden”

12.00 - Lunch

13.00 - Sedvanliga mötesförhandlingar, årsmötet avslutas när dagordningen är genomgången

 

Handlingar

Kongresshandlingar

Bilaga 1 - Valanalys

Bilaga 2 - Stadgar regionfullmäktigegruppen

Bilaga 3 - Valberedningens förslag

Bilaga 4 - Inkomna nomineringar