150 miljoner satsas - inga utbudsbegränsningar inom östgötsk hälso- och sjukvård.

På en presskonferens idag lämnade socialdemokraterna tydliga besked om hälso- och sjukvården.

- Vi satsar 150 nya miljoner på hälso- och sjukvården inför nästa år. Det ska gå till grupper som idag inte får en tillräckligt bra hälso- och sjukvård, säger Anna-Lena Sörenson ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s)

I det arbete med uppdrag och prioriteringar som pågått har en rad nya behov synliggjorts. Oftast beror nya anspråk av resurser på att det blivit fler sjuka inom ett område, att nya medicinska metoder utvecklats eller att man i analysen identifierar angelägna behov som tidigare inte uppmärksammats.

Exempel på vad som framkommit i årets arbete är:
· Att allt fler tidigt sjuka  nyfödda barn överlever och behovet av intensivvård ökar. Liksom behovet av eftervård och uppföljning. Barnen får också ofta svåra infektioner som måste behandlas.

· Att behov finns av förbättrad tillgänglighet för barn , ungdomar och unga vuxna som har lätta eller måttligt svåra psykiska besvär.

· Att en äldre befolkning leder till fler cancersjukdomar som måste diagnostiseras och behandlas.

I en del artiklar i media har det antytts att det kommer nya utbudsbegränsningar efter valet.

- Det är ett löfte från mig att inga överraskningar kommer att ske efter valet. Vi möter östgötarna med den politik vi vill driva under fyra år. Vår politik handlar om satsa ytterligare medel på hälso- och sjukvården, inte indragningar och besparingar, fortsätter Anna-Lena Sörenson

2006-09-05 14:55