50 miljoner kronor extra till eftersatta behov.

Ökad tillgänglighet till neuropsykiatri och behandling med nya effektiva läkemedel. Det är några av de områden som engångssatsningen på 50 miljoner ska användas till.

Områdena rör ökad tillgänglighet inom:

  • Området psykisk ohälsa för barn och vuxna med behov av neuropsykiatrisk vård samt barn och ungdomar med behov av barnpsykiatriskt stöd
  • Rörelseorganens sjukdomar och där främst för höft- och knäoperationer
  • Mag/tarmsjukdomar, tillgänglighet till diagnostik och behandling
  • Kvinnosjukdomar där mera pengar ska ges till att fortsätta att förbättra tillgängligheten avseende konstgjord befruktning.

– Hälso- och sjukvårdsnämndens behovsanalyser, som pågått under flera år, har lagt en bra grund för vilka områden som är prioriterade och angelägna att satsa extra på. De extra pengarna ger oss en bra möjlighet att skynda på utvecklingen ytterligare på en rad av dessa områden, kommenterar Anna-Lena Sörenson (s), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

2006-02-14 11:39